Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА / сторінка 5

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,25 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Об’єкт дослідження – взаємовідносини Української держави і закордон-ного українства.
Предмет дослідження – вплив розвитку організаційних та договірно-регуляторних механізмів на формування взаємовідносин Української держави і закордонного українства у процесах українського державотворення.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що формування взаємо-відносин із закордонним українством, активне залучення його досвіду, духов-ного та матеріального потенціалу на основі розвитку організаційних і дого-вірно-регуляторних механізмів, об’єднання навколо української на-ціональної ідеї є однією з важливих умов розбудови Української правової незалежної держави, забезпечення її рівноправного становища у світовому співтоваристві.
Методи дослідження обумовлені метою і характером об’єкта, враховують зміну на межі тисячоліть світоглядних парадигм і включають загальнонаукову методологію, поєднання емпіричного, теоретичного матеріалу та специфічного пізнання і дають змогу провести дослідження національної, державної, політичної, соціально-економічної, історичної, духовної складових взаємо-відносин Української держави і закордонного українства. Застосовані методи вивчення взаємовідносин та механізмів їх формування і розвитку, а саме: системно-функціональний – з метою дослідження закордонного українства як системи за єдністю цілей і особливістю функцій; історично-ретроспективний як засіб вивчення взаємовідносин у різні періоди національно-державницького розвитку; комплексно-корпоративний – для всебічного дослідження дії орга-нізаційних і договірно-регуляторних механізмів у взаємодії всіх складових закордонного українства; порівняльний – з метою зіставлення механізмів державного впливу на задоволення потреб національних меншин України як закордонних частин інших етносів та порушення питань щодо механізмів підтримки закордонних українців; доктринальний – як одна з умов розбудови взаємовідносин на основі законодавчо визначених доктрин, програм і планів; модернізації і модифікації – як потреби до постійного розвитку і вдосконалення механізмів взаємовідносин; ситуаційний – як необхідність урахування залеж-ності поглядів та дій від конкретних ситуацій.
Зазначені методи разом дали змогу забезпечити всебічність вивчення проблеми та достовірність висновків.
З огляду на поставлені завдання автором застосовано низку нових методологічних підходів, зокрема: щодо розгляду взаємодії як дії і протидії, неадекватності дії і сприйняття, неконгруентності рішень і наслідків їх реалізації.
Оскільки закордонне українство є нелінійною, змінною, здатною до самоорганізації суспільною системою, що перебуває в паралельній системі параметрів, іншому правовому полі, то враховано, що управлінські рішення і дії потребують використання теорій наближень, індетермінізму, ймовірностей, передбачень.
Найскладнішим при дослідженні закордонного українства є процеси моніторингу, застосування сукупності прикладних методів – екстраполяції, систематизації, структурування, інтегрування, диференціювання, які прово-дились при безпосередньому контакті з об’єктом і за співпраці з вченими країн перебування.
Наукова новизна дослідження полягає в розробці цілісної системи пог-лядів на взаємовідносини Української держави й закордонного українства, обгрунтуванні визначальної ролі у формуванні оптимальних відносин організаційних та договірно-регуляторних механізмів. Доведенні, що активна участь закордонного українства в українському державотворенні є важливим чинником розбудови української незалежної, правової держави, забезпечення її рівноправного становища в європейському і світовому співтоваристві.
Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких положеннях.
уперше:

обгрунтовано, що вивчення взаємовідносин Української держави із закордонним українством, механізмів їх здійснення означає започаткування нового напряму досліджень у системі управлінських наук, зокрема державному управлінні;

установлено та доведено, що головними механізмами формування взаємовідносин Української держави й закордонного українства є організаційні і договірно-регуляторні, розкрито їх структуру, досліджено практичне застосування;

дане визначення управлінню процесами взаємовідносин Української держави і закордонного українства як комплексного, різнобічного, ціле-спря-мованого регулювання відносин з метою забезпечення українського державотворення та задоволення потреб українців за кордоном;

виявлено та науково обґрунтовано, що формування взаємовідносин із закордонним українством та управління ними з боку Української держави має відбуватись за послідовністю розвитку національних процесів і їх особливостей у конкретних країнах;

введено до наукового обігу категорію “взаємності” у відносинах із закордонним українством як здійснення зустрічних кроків, пошуку консенсусу, виважених рішень і дій у вирішенні освітніх, культурних, інформаційних та інших потреб, спільній діяльності щодо державотворення, формування позитивного іміджу України у світі;

доведено, що закордонне українство є самоорганізуючою, але несамо-достатньою суспільною системою, яка має структуру організаційної побудови трьох або чотирьох рівнів та відповідні функції й завдання кожного рівня, а також ознаки, які об’єднують – духовні та ті, що стоять на заваді співпраці, насамперед матеріальні та адміністративні;

сформульовані принципи формування еліти закордонного українства, критерії оцінки діяльності організаційних структур, такі як презентативність, динамічність, стійкість, потрібність, забезпеченість, ідейність, соціальність;

проаналізовано цикли, міжнародне значення проведеного у Білорусі Року Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок