Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА / сторінка 7

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,25 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
в Білорусі за іні-ціативи й безпосередньої організаційної роботи автора Року Т. Шевченка – но-вого за ідеологією міжнародного суспільно-політичного й науково-прак-тич-ного заходу. У межах численних заходів відпрацьовані сучасні механізми фор-му-вання іміджу України за кордоном (акт впровадження від 12 вересня 2004 р.).
Положення наукової роботи використані автором та українцями Білорусі при розробці нормативно-правових документів щодо створення Ради українців Білорусі як реакції на реальну потребу подальшого їх згуртування та об’єднання (Мінськ, 2001 р.).
Розроблені пропозиції з удосконалення роботи із закордонним україн-ством, правова база щодо створення в Білорусі українського культурно-інформаційного центру (2002 р.).
Запропоновані оптимальні схеми взаємовідносин національних меншин у рамках міжнародної програми Чернігівської, Брянської та Гомельської областей “Єврорегіон – Дніпро” (акт впровадження від 24 липня 2004 р.).
Положення дисертації використовувались у налагодженні взаємовідносин із закордонним українством Центром гуманітарної співпраці з діаспорою при Ні-жинському державному університеті (акт впровадження від 9 вересня 2004 р.).
Результати наукового дослідження використовувались при читанні курсу лекцій у Центрі перепідготовки державних службовців Чернігівської області “Імідж України та українська діаспора за кордоном” (акт впровадження від 25 серпня 2004 р.) та виданні навчально-методичного збірника “Ефективно – управляти” (редакційна колегія М.Стрілець, С.Вдовенко, М.Верес, В.Бойко), який містить рекомендації з управлінської діяльності (протокол засідання Ради по роботі з кадрами Чернігівської обласної державної адміністрації № 24 від 23 червня 2004 р.).
На базі дисертації можна реалізувати такі завдання:

розробку концепцій взаємодії з українством за конкретною країною його перебування;

вироблення механізмів реалізації права на національно-культурні автономії;

покращання організаційних механізмів, форм і методів діяльності українських культурно-інформаційних центрів за кордоном;

організацію та практичне управління проведенням широкоформатних заходів щодо формування позитивного іміджу України;

удосконалення законодавчої бази та механізмів реалізації діючих актів щодо закордонного українства;

використання потенціалу діаспори в питаннях інвестування української економіки, лобіюванні інтересів України за кордоном, формуванні її іміджу;

поліпшення практики підготовки програм і планів співпраці з українством на урядовому та регіональному рівнях, у навчальному процесі вищих навчальних закладів та на курсах перепідготовки державних службовців;

підготовку кадрів державних управлінців для роботи на національному напрямі, зокрема із закордонним українством.
Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні положення та розробки, які отримані в межах дисертаційного дослідження і характеризують наукову новизну та мають практичну цінність, виконані автором особисто. Дисертація є самостійною науковою роботою, яка має значення для розвитку теорії та практики державного управління національним розвитком, удоско-налення взаємовідносин із закордонним українством та розширення меж його участі в українському державотворенні.
Апробація результатів дослідження. Основні наукові ідеї та положення ди-сертаційного дослідження були викладені та схвалені на науково-практичних кон-фе-ренціях: “Державне управління в умовах інтеграції України в Євро-пейський Союз” (Київ, 2002); “Бєларусь – Украіна: гістарычны вопыт узаема-ад-но-сін” (Мінск, 2003); “Творчая спадчына Якуба Коласа у кантэксце сучаснага літа-ра-турнага працэсу” (Мінск, 2003); “Управление экономическим по-тен-циа-лом региона в условиях международной интеграции” (Гомель, 2004); “Дер-жав-на стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуаль-ні проблеми реалізації” (Одеса, 2004); “Актуальні теоретико-мето-до-ло-гіч-ні та організаційно-практичні проблеми державного управління” (Київ, 2004).
Тема обговорювались на кафедрі політології та на Вченій раді Національної академії державного управління при Президентові України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок