Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,02 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОРОНІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 658.5
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Маріуполь – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому університеті економіки та права (м.Донецьк).
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Берсуцький Яків Григорович
Донецький університет економіки та права (м. Донецьк), Ректор Донецького університету економіки та права.
Офіційні опоненти: |
Доктор економічних наук, професор
Семенов Григорій Антонович
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), завідувач кафедри економіки підприємства;
Кандидат економічних наук, доцент
Толпежніков Роман Олексійович Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Маріуполь), декан економічного факультету.
Захист відбудеться «24» квітня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 12.052.02 у Приазовському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою:
87500, м. Маріуполь Донецької обл., вул.. Університетська, 7.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Приазовського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою:
87500, м. Маріуполь Донецької обл., вул.. Університетська, 7.
Автореферат розісланий «22» березня 2008 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради М.В. Верескун


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з найважливіших напрямів наукових досліджень в галузі економіки та управління є виведення загальних принципів організації складних динамічних систем на основі зовнішньої і внутрішньої синергії, яка включає принципи нелінійності, біфуркації і самоорганізації, що обумовлює відвертість економічних систем, асинхронність та нерівноважність економічних процесів, різноманіття економічних еволюцій. Це вимагає від підприємств забезпечення різноманіття реакцій, адекватного різноманіттю зовнішніх дій, при яких підприємство зможе проводити усвідомлену політику. При цьому зростання внутрішньої ефективності забезпечується використовуванням ефекту масштабу і внутрішнім взаємозв'язком видів діяльності, за рахунок чого знижуються витрати ресурсів на досягнення необхідного результату.
Найзначущішими роботами в теорії і практиці менеджменту і побудови організаційних структур управління є праці Друкера П., Данієла Р. Деніссона, Анієла К. Мішра, Майера М., Мінцберга Р. і інших авторів. Ними сформульовані основоположні принципи побудови організаційних структур і управлінських механізмів на підприємстві. Проблемам організації взаємодії різних організаційних одиниць велике значення уділяють і вітчизняні автори, серед яких можна виділити Амошу О.І., Базилевича Л.А., Берсуцького Я.Г., Білопольського М.Г., Геєця В.М., Конокова Д.Г., Ларіна Р.Р., Рожкова К.Л., Савчука О.В., Ткаченко А.М., Ткаченко В.А., Чумаченка М.Г. і інших.
Віддаючи належне науковій та практичній значущості робіт вказаних авторів, необхідно відзначити, що специфічні умови розвитку сучасних господарських одиниць вимагають уточнення, подальшого розвитку теоретичних і практичних основ побудови і функціонування організаційних структур управління корпораціями. Через це дослідження, що проводяться, є актуальними і своєчасними.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в Донецькому університеті економіки і права відповідно до планів науково-дослідних робіт з тем: «Організаційно-економічні основи розвитку технологічного і методичного забезпечення систем управління промисловими підприємствами в умовах ринкових відносин» (державний реєстраційний номер 0100U00948) у рамках якої автором досліджені методи оцінки технологічного і методичного забезпечення систем управління корпоративними об`єднаннями та їх окремими підприємствами та «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища» (державний реєстраційний номер 01040008832), за договором №1 від 10 листопаду 2005 року у рамках якої здобувачем проведені маркетингові дослідження, проведена оцінка конкурентоспроможності щодо потенційної ємності ринку та розроблено концепцію більш прогресивного типу інвестиційно-інноваційної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок