Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

Загрузка...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЦОБРОВА Ірина Анатоліївна
УДК 415.613-3=20
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ
(на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика
навчання: російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі лінгводидактики Херсонського державного педагогічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний педагогічний університет,
завідувач кафедри лінгводидактики
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Вознюк Людмила Володимирівна,
Тернопільський державний педагогічний універ-си-тет
імені Володимира Гнатюка, завідувач кафед-ри
російської мови та літератури
кандидат педагогічних наук, доцент
Давидюк Людмила Володимирівна,
Київський національний педагогічний універси-тет
імені Михайла Драгоманова, доцент кафед-ри
методики викладання російської мови та світової літератури
Провідна установа Запорізький державний педагогічний універси-тет,
кафедра методики викладання філологічних дисциплін,
Міністерство освіти і науки України, м.Запоріжжя
Захист відбудеться “22” червня 2001 р. о-12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському державному лінгвістичному університеті за адресою: 03680, МСП, м. Київ-150, вул. Червоноармійська, 73.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету (03680, МСП, м.Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розісланий “ ” 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Бігич О.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасні освітні системи характеризуються підвищенням соціаль-ної ролі особистості, гуманітаризацією освіти та розширенням культурних зв’язків країн світу, що певною мірою спричинює зміни соціальної моти-вації засвоєння російської мови (РМ) та іноземної мови (ІМ) й необхідність оптимізації технологій їх навчання, зокрема, формування мовленнєвих граматичних навичок у різних видах мовленнєвої діяльності на комуніка-тивно-достат-ньому рівні.
Особливо важливою на середньому і старшому ступенях навчання РМ та ІМ в основній школі є така організація навчання, яка зорієнтована на розвиток мовної комунікативної культури учнів на основі комплексної методики, пов’язаної з координацією формування мовленнєвих грама-тичних навичок у навчанні РМ та ІМ.
У граматичній системі індоєвропейських мов, зокрема РМ та АМ, синтаксис простого речення є одним з базових компонентів, ефек-тивне опанування яким є основою для формування в цілому практич-ної мовної (граматичної) компетенції.
В методиці навчання РМ просте речення досліджували Т.С.Когтєва (1986), Н.А.Пашківська (1990), А.Ю.Купалова (1990; 1992; 1999), В.В.Ні-кано-ров (1992), О.Ф.Глєбова (1993), В.Н.Корсаков (1995), В.В.Ба-бай--цева (1996). В методиці навчання АМ нові технології навчання грама-тич-ного матеріалу розробляються в працях Н.П.Грачової (1989), Ю.І.Пас-со-ва (1991), С.Ю.Ніко-лаєвої (1999), Н.К.Скляренко (1999), Т.Б.Клементьєвої (1999).
Традиційна методика навчання РМ передбачає навчання простого речення відповідно до вимог системно-описового підходу: учні отримують знання про систему мови, структуру синтаксичних категорій, виконують аналітичні операції синтаксичного спряму-вання.
Навчання РМ та ІМ у середніх навчальних закладах на сучас-ному етапі зорієнтоване на формування не лише практичної мовної, але й кому-ніка-тивної компетенції шляхом інтеграції системно-описового та комуні-катив-но-діяльнісного підходів (М.Б.Успен-ський (1979), М.С.Соло-вейчик (1990), Ю.І.Пасcов (1991), О.Ф.Глєбова (1993), А.В.Коренєва (1994), О.О.Бист-рова (1996), Л.В.Вознюк (1998), С.Ю.Ніколаєва (1999), Л.В.Давидюк (1999)).
Актуальність дослідження полягає в тому, що практичні мовну та кому-ніктивну компетенції учнів передбачається сформувати за допомогою інтеграції системно-описового (традиційного) та комунікативно-діяль-нісного (новітнього) підходів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок