Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою) / сторінка 2

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
У дослідженнях А.В.Дуднико-ва (1977), В.В.Ніканорова (1992), Н.А.Пашківської (1998), Є.П.Голобородько (1997; 1998), А.Ю.Купало-вої (1999) та ін. аналізуються різні параметри цієї системи навчання, що загалом характеризується посиленням практич-ної комунікатив-ної спрямованості мовних навчальних дисциплін, формуванням мовленнєвих граматичних навичок у різних видах мовлен-нєвої діяльності учнів, розглядом мовних одиниць у функціо-нальному аспекті на основі зв’язних текстів, засто-суванням методів випереджа-ючого та програмованого навчання тощо.
Результати цих досліджень свідчать і про необхідність подальшого розширен-ня аналітичної парадигми цих нових комплексних інтеграційних методик, зокрема, прагматичних синтаксичних аспектів цієї проблема-тики, пов’язаної з навчанням РМ та ІМ, чим і зумовлена актуальність нашої дисертаційної роботи.
Актуальним є також визначення методичної кодифікації засобів форму-вання мовленнєвих граматичних навичок РМ та АМ у контрас-тивно-типологічних планах, що дозволяє виявити корпус ефек-тивних синтак-сичних вправ, зорієнтованих як на поглиблене навчання синтаксису простого речення РМ у так званому “граматичному дзеркалі” АМ, так і на опанування синтаксису АМ.
Психологи, лінгвісти та методисти (О.О.Леонтьєв (1969; 1971), О.М.Леон--тьєв (1971), Г.Г.Городилова (1971), І.І.Кітроська (1971), І.О.Зим-ня (1978), М.А.Панченко (1978), В.Д.Аракін (1989), Д.Кетфорд (1989), Г.Хельбіг (1989), G.Nickel (1989), І.В.Корунець (1995)) дійшли висновку, що більшість грама-тич-них помилок учнів при вивченні ІМ зумовлена негативним впли-вом (інтерференцією) структури РМ на структуру ІМ. Інтерференція виникає тоді, коли синтаксичні конструкції РМ та ІМ оформлені різними граматичними засобами, чи певне мовне явище наявне в одній мові й відсутнє в іншій.
Для подолання такої інтерференції необхідно продемонструвати учням різницю між двома мовними системами. Таку контрастивно-типологічну методику навчання РМ та АМ доцільно застосовувати, зокрема, на уроках РМ у 8-му класі основної школи при вивченні структурних особливостей різних видів простих речень.
Після виявлення структурно-синтаксичних відмінностей РМ та АМ мовленнєві граматичні навички та вміння вживання різно-граматично оформлених структур (РГОС) формуються в процесі вико-нання системи вправ, змодельованих за контрастивним принципом.
Актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження “Методика навчання простого речення в основній школі (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)”.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в рамках держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України “Актуальні проблеми підготовки вчителя сучасної школи”, яка розроб-ляється в Херсонському державному педагогічному університеті (тема затверджена на засіданні вченої ради Херсон-ського державного педаго-гічного університету, протокол № 4 від 19 січня 1998 року).
Мета дослідження полягає в розробці методики навчання одного з базових компонентів висловлювання – простого речення – в РМ, виходячи з координації мовних навчальних дисциплін, зорієнтованої на формування комунікативної культури учнів.
Для досягнення визначеної мети дослідження необхідно вирішити такі основні завдання:
1) проаналізувати психологічні основи вживання простого речення, зокрема, особливості інтерференції при вивченні цієї синтаксичної категорії в різних мовах – РМ та ІМ;
2) описати структурні типи простого речення в РМ, визначивши їх функціонально-стилістичні особливості;
3) провести контрастивний аналіз структурних типів простого речення в РМ та АМ, виявивши РГОС простого речення АМ та РГОС простого речення РМ;
4) встановити рівні сформованості мовленнєвих граматичних навичок і вмінь вживати цю синтаксичну категорію в різних видах мовлен-нєвої діяльності РМ та АМ;
5) визначити структурні типи простого речення, які при вивченні викликають найбільші труднощі (8-й клас основної школи);
6) розробити на основі навчально-типологічної координації методику навчання простого речення РМ та простого речення АМ, спрямовану на формування парадигм мовленнєвих граматичних навичок і вмінь вживати ці синтаксичні структури РМ і АМ на комунікативно-достатньому рівні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок