Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

Загрузка...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою) / сторінка 4

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
На першому етапі наявні лише мотив і спонукання висловити думку та її загальний зміст у вигляді схем або уявлень. Процес створення мовленнєвого висловлювання проходить за однаковою схемою: спочатку наявний лише зміст і відсутні особливості висловлювання, властиві конкретній мові. Відповідно, на цьому етапі формування висловлювання РМ та АМ вирішуються по суті однакові методичні завдання, зорієнтовані на забезпечення інтелектуальної, емоційної і вольової мотивацій вислов-лювання; створення мовленнєвої ситуації, максимально наближеної до природних умов; навчання школярів планувати програму своїх мовлен-нєвих дій.
На останній фазі першого етапу відбувається лексичне, граматичне та артикуляційне оформлення висловлювання за законами РМ та ІМ. Завдання шкільних курсів РМ та АМ мають різний характер. У РМ таке оформлення проходить на рівні фонового автоматизму через те, що механізми спілкування в учнів 8-го класу вже сформовані (О.О.Леонтьєв (1971), E.V.Clark, H.H.Clark (1977), І.О.Зимня (1978), M.F.Garret (1982), Т.В.Ахутіна (1989)). Оскільки учні цього віку можуть вільно спілкуватися РМ, мета навчання полягає в тому, щоб навчити їх використовувати максимально повно її різні функціо-нально-стилістичні ресурси. Тема “Просте речення” створює значні можли-вості для такого збагачення граматичної мовленнєвої компетенції учнів.
Психолінгвісти та методисти вважають, що при вивченні РГОС АМ та РМ учень повинен усвідомити відмінності між конструкціями РМ та ІМ (О.О.Леонтьєв (1971), О.М.Леонтьєв (1971), Г.Г.Городи-лова (1971), І.І.Кіт-роська (1971), М.А.Панченко (1978), А.М.Шахна-рович (1979), Г.Хельбіг (1989), G.Nickel (1989)). Роз-різняють два типи переходу з РМ на ІМ: про-активний – у процесі пояснення нового матеріалу і його первинного закріп-лення та ретроактивний – при його відтворенні й функціонуванні (І.І.Кітроська).
Теоретичною лінгвістичною базою вивчення простого речення на уроках РМ у 8-му класі є кодифікація типів речень за традиційною класи-фікацією (Н.С.Валгіна (1973); В.О.Бєлошапкова (1981); В.В.Бабай-цева, Л.Ю.Макси-мов (1987)). Тут типи простих речень розрізняються передусім за комунікатив-ною метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні); характером предикативних відносин (стверджу-вальні, заперечні); емоційно-вольовою забарвле-ністю (окличні, неоклич-ні); наявністю головних членів (двоскладні, односкладні); наявністю головних та другорядних членів (поширені, непоширені речення).
Семантичні й структурно-функціональні моделі простих речень за наяв-ністю головних членів речення сучасної РМ характери-зують-ся у дисертації переважно за класифікацією, запропонованою Є.М.Гал-кіною-Федорук (1958), авторами “Русской грамматики” (1982), Л.П.Івано-вою (1991) та ін. У реченнях типу N-Vf N-Vf – синтаксична конструкція типу іменник + дієслово  присудок вживається:
1) у переносному значенні (художній стиль);
2) у теперішньому часі в значенні минулого для вираження важливості, жвавості подій (художній стиль);
3) у теперішньому часі в значенні точно запланованої майбутньої дії (розмовний та публіцистичний стилі).
Складені іменні присудки в синтаксичних конструкціях типу NcopN, NcopAdj, NcopAdv NcopN, NcopAdj, NcopAdv – синтаксичні конструкції типів іменник + зв’язка + іменник; іменник + зв’язка + прикметник; іменник + зв’язка + прислівник.
3 Vf1s, Vf2s, Vf1pl, Vf2pl – синтаксичні конструкції з дієсловами в першій особі однини, з дієсловами у другій особі однини, з дієсловами у першій особі множини та з дієсловами у другій особі множини.
4 Vf3pl – синтаксична конструкція з дієсловами в третій особі множини.
5 VfImp – синтаксична конструкція з безособовим дієсловом часто виконують описову або порів-няльну функції.
Значне стилістичне навантаження мають односкладні речення. Означено-особові синтаксичні конструкції (Vf1s, Vf2s, Vf1pl, Vf2pl)3  у художньому стилі роблять розповідь більш динамічною, енергійною, передаючи стан ліричного героя. В офіційно-діловому стилі вони вживаються, коли називати себе вважається зайвим.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок