Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою) / сторінка 5

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Неозначено-особові синтаксичні конструкції (Vf3pl)4  вико-ристовуються у науковому стилі. Узагальнено-особові синтаксичні структури пере-дають власні почуття, коли співрозмовник (читач) відчуває себе учасником подій. Безособові речення (VfImp)5  як клас односкладних синтаксичних конструкцій за своєю синтаксичною семантикою і формою вираження предикатів виражають дію або стан незалежно від діяча або носія стану. Номінативні (називні) речення використовуються для опису певних інтер’єрів, краєвидів. Комуні-кативна функція таких речень у РМ представлена найчастіше як позначення предмета, явища або процесу в позамовному семантич-ному контексті.
Теоретичною лінгвістичною основою інтерпретації граматичної структури й семантико-функціональної системи простого речення в сучасній АМ є передусім визначення її як індоєвропейської мови з чітко вираженими ознаками аналітичної граматичної будови – функціонально фіксованим порядком слів у реченні і широкою функціональною парадигмою службових дієслів і прийменників, з аналітичними формами вираження деяких видо-часових функцій та утворення ступенів порівняння прикметників (О.Єсперсен (1958), О.І.Смирницький (1955), В.М.Жирмун-ський (1964), В.М.Ярцева (1968), І.Р.Гальперін (1981), О.Д.Швейцер (1971; 1983), М.Я.Блох (1983) та ін.). З позиції педагогічної граматики при зіставленні простих речень у РМ та АМ І.Г.Кошевою (1972), І.В.Корунцем (1995) та іншими вченими виявляються основні РГОС АМ та РМ, які спричинюють інтерференцію. В АМ засобами створення питальних речень є допоміжні дієслова та спеціальний порядок слів, у РМ – лише іноді особливий порядок слів. Граматичні засоби оформ-лення спонукаль-них і окличних речень в АМ також є різними. Речення в АМ обов’язково мають бути двоскладними (крім обмеженої кількості винятків). У РМ функціонує специфічний за семантикою і вживанням парадигма-тичний ряд односкладних синтаксичних структур.
У конструкціях з формальними підметами “it”, “there” та дієсловом у пасив-ному стані граматична структура порушується для зберігання смисло-вого зна-чен-ня (еквівалентами таких речень у РМ в більшості випадків є одно-складні конструкції).
Прості дієслівні присудки АМ, що виражаються стійкими слово-сполучен-нями, в РМ мають еквіваленти у вигляді дієслів дії. Різним є також оформлення складених дієслівних присудків. Іменна частина фазового дієслівного присудка в АМ вира-жається інфінітивом з часткою “to” чи герундієм. Дієслова з модальним значенням відрізняються від їх синтаксичних паралелей у РМ структурою дієслова-зв’язки та функціо-нальними відтінками значень. У складених іменних присудках РМ в теперішньому часі відсутня зв’язка “бути”.
У розділі ІІ “Навчання простого речення в основній школі (8-й клас)” розглянуто навчально-методичні матеріали з синтаксису РМ та АМ, встановлено послідовні етапи навчально-типологічної кореспонденції структур простого речення РМ та структур простого речення АМ, описано основні результати першої стадії експерименту – констатуючої.
1. Аналіз літератури з методики викладання РМ показав, що речення та їх елементи доцільніше й ефективніше розглядати у функціональному ас-пекті на основі системи текстів. Одним із важливих завдань навчальних курсів із РМ та АМ в школі є опану-вання учнями комунікативної компе-тенції. Задля цього вчитель повинен стимулювати використання учнями окремих граматичних конструкцій у різних видах зв’язного мовлення, зокрема, писемному та усному, творчому та відтвореному, підготовленому та непідготовленому, моно-логічному та діалогічному мовленні.
При вивченні теми “Просте речення” учні, зокрема, мають оволодіти мовленнєвими граматичними навичками та вміннями вживати різні типи таких речень. Мотивація навчання залежить від того, наскільки ситуації спілкування наближені до реальних. Восьмикласників необхідно навчити аналізувати тексти-зразки, визначаючи в них синтаксичні функції членів простого речення, і види простих речень у різних стилях мовлення.
Останнім часом у шкільну практику навчання АМ увійшли не розраховані на “російськомовних” учнів автентичні підручники з АМ (Headway, Hotline, Streetwise та інші) та підручники з АМ, підготовлені російськими методистами у співавторстві з британськими колегами (Happy English).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок