Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

Загрузка...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою) / сторінка 7

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

І. Експериментальне навчання на формуючій стадії проходило поетапно. У навчанні чотирьохсот учнів шкіл №№ 1, 9, 12, 37, 55 м.Херсона синтаксису простого речення за розробленою нами технологією виділяються три етапи для РМ і три етапи для АМ.
1.1. На першому (гностично-докомунікативному) етапі набуття учнями знань про структуру простих речень РМ здійснювалось шляхом спосте-режень за мовним матеріалом і схематичним визначенням функції та місця компонентів у синтаксичній структурі речення. Аналізуючи компонентний склад конкретної структури простого речення й побудову схем звичайного порядку слів у простому реченні РМ, учні звертають увагу на те, що зміна порядку слів у РМ має логічне і стилістичне навантаження.
В ході експерименту використовувались розроблені нами таблиці, в яких було стисло викладено новий граматичний матеріал з тем “Види присудка”, “Прикладка”, “Односкладні речення”, “Порівняльний зворот”. Ознайомившись зі змістом таблиць, учні самостійно аналізували граматичний матеріал, готуючи усні відповіді, пов’язані з названими синтаксичними темами. Восьмикласники краще сприймають теоретичний матеріал, коли він подається в процесі виконання таких гностичних операцій, як аналіз, синтез і порівняння.
Це зумовило розробку системи цілеспрямованих пізнавально-евристичних бесід учителя з учнями, зорієнтованих на поглиблений аналіз навчального матеріалу з синтаксису простого речення РМ, на синтезуюче визначення функціонально-семантичних параметрів словосполучення і речення, на порівняння специфіки їх формально-граматичної організації та базових структурних компонентів у РМ.
1.2. Тільки після того, як в учнів будуть сформовані мовленнєві грама-тичні навички і вміння сприймати та розуміти семантичні й функціональні особливості простих речень, восьмикласники зможуть самостійно адекватно використовувати синтаксичні ресурси РМ. З цією метою на другому етапі особлива увага приділялася лінгвостилістичним характеристикам серії фрагментів прозаїчних і поетичних творів. Розгляд структурно-грама-тичних особливостей таких текстів здійснювався у тісному зв’язку з аналі-зом функціонування конкретних простих речень РМ у певних текстах.
1.3. Система вправ на третьому етапі навчання простого речення РМ складається з двох підсистем – умовно-комунікативні вправи (або умовно-мовленнєві) та комунікативні вправи (або мовленнєві) з комплексними завданнями не лише синтаксичного, але й орфографічного, морфологічного та слово-твор-чого характеру.
Підсистема умовно-комунікативних вправ поділяється за ознакою форми вираження навчального завдання на дві групи: умовно-комуні-кативні вправи з прямим стимулюванням, зорієнтованим на використання певних синтаксичних одиниць, та умовно-комуні-кативні вправи з прихо-ваним стимулюванням щодо використання певних синтаксичних одиниць. Серед вправ з прямим стимулюван-ням ефективними виявились транс-формаційні вправи (наприклад, замінити узгоджені означення неузгодженими) та підста-новчі вправи (наприклад, використати синтаксичні синоніми, адекватні контексту).
Ефективними також виявилися умовно-комунікативні вправи, зорієнтовані на пряме стимулювання подолати при інтерпретації певних текстів труднощі композиційно-семантичного плану (напри-клад, про що розповідати, в якій послідовності розповідати тощо).
Під час апробації експериментальної методики на формуючій стадії умов-но-мовленнєві вправи з прихованим стимулюванням застосовувались часті-ше, ніж вправи з прямим стимулюванням. Серед вправ з прихованим стиму-люванням найефективнішими виявилися, зокрема, вправи з текстом-зразком, вправи з опорними фразовими фрагментами, вправи з початком розповіді на задану тему, вправи наперед із тематично визначеним планом тощо.
Завершується третій етап навчання простого речення РМ виконанням учнями синтаксичних завдань, визначених підсистемою комунікативних (або мовленнєвих) вправ. Всі типи комплексів експериментальних вправ, зорієнтованих на формування мовленнєвих граматичних навичок і вмінь вживати просте речення РМ в різних видах мовленнєвої діяльності (МД) на комунікативно-достатньому рівні, змодельовано в дисертації переважно за критеріями комунікативності і характером виконання, частково за функцією у навчальному процесі (тренувальні вправи) та місцем виконання (класні та домашні вправи).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок