Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

Загрузка...

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою) / сторінка 9

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

На другому (некомунікативному) етапі використовуються комплекси вправ, спрямовані як на правильне розуміння учнями формаль-но-граматичних параметрів серії певних видів простого речення РМ та простого речення АМ, так і на адекватну інтер-претацію їх семантико-змістового простору в координатах наперед заданих ситуацій діалогіч-ного та монологічного мовлення.
На третьому (умовно-комунікативному і комунікативному) етапі нав-чан-ня простого речення РМ визначаються дві підсистеми граматичних вправ: умовно-комунікативні вправи та комунікативні вправи.
У підсистемі умовно-комунікативних вправ за ознакою форми вира-ження навчального завдання виокремлюються дві серії вправ: –
умовно-комунікативні вправи з прямим стимулюванням певного виду МД, зокрема, трансформаційні та підстановчі вправи тощо; –
умовно-комунікативні вправи з “прихованим” стимулюванням МД, зокрема, вправи з текстом-зразком, з початком розповіді на задану тему, з опорними фразовими фрагментами, з ключовими словами тощо.
У підсистемі комунікативних вправ домінантний вектор нав-чальних завдань спрямовується на формування на комунікативно-достатньому рівні мовленнєвих граматичних навичок і вмінь вживати просте речення РМ та просте речення АМ у наближених до реальних мовленнєво-комунікативних актах, які моделюють різні ситуації спілкування.
Запропоновані в дисертації нові методичні технології навчання прос-того речення РМ та простого речення АМ можуть застосовуватися вчите-лями російської мови в процесі формування мовленнєвих граматич-них навичок на середньому ступені навчання в основній школі.
Розроблена в дисертації методика організації навчання простого речен-ня на основі навчально-типологічної координації навчання РМ та АМ, зорієнтована на активізацію формування комунікативної культури учнів, може використовуватися в подальших евристичних дослідженнях проблеми опти-мізації процесу навчання синтаксису РМ та синтаксису АМ на стар-шому ступені навчання основної школи.
Зміст дисертації відображений в 10-ти публікаціях:
1. Как сказать по-русски? А по-английски? (Взаимосвязь в обучении простому предложению в русском и английском языках) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 6. – С. 61-63.
2. Психологические основы обучения высказыванию в русском и английском языках // Південний архів (філоло-гічні науки): Зб. наук. праць. – Херсон: Херсонський державний педагогіч-ний університет, 1999. – Вип. V-VI. – С. 328-336.
3. Автоматизація граматичних умінь при повторенні видо-часових форм групи Indefinite (активний граматичний мінімум, 8-й клас загально-освітньої школи) // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Херсонський державний педагогічний університет, 1999. – Вип. Х. – С. 173-181.
4. Почему родной край у поэта – “несказанное, синее, нежное”? Син-так--сические средства и их роль в стилистической окраске текста // Русская словесность в школах Украины. – 1999. – № 3. – С. 15-17.
5. Изучение главных членов предложения в школе // Язык и литера-тура в школе. Украинский вестник. – 1999. – № 1-2. – С. 15-18.
6. О дифференцированном обучении синтаксису простого предло-жения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 7-8. – С. 83-84.
7. Алломорфные структуры простых предложений в английском языке (на материале сравнения с русским) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філо-логія. Педагогіка. Психологія). – К.: Ви-давничий центр Київського державного лінгвістичного універ-ситету, 2000. – Вип. 1. – С. 135-141.
8. Структурное моделирование простого предложения в совре-менном русском языке и его функционально-стилистические особенности // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ-ського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2000.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В основній ШКОЛІ (на матеріалі російської мови у порівнянні з англійською мовою)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок