Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОФІТНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я, ЇХ ОХОРОНА, ПОНОВЛЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОФІТНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я, ЇХ ОХОРОНА, ПОНОВЛЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Назва:
БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОФІТНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я, ЇХ ОХОРОНА, ПОНОВЛЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,60 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГАМУЛЯ ЮРІЙ ГАРІЙОВИЧ
УДК 581.526.42:581.526.52
БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГАЛОФІТНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я,
ЇХ ОХОРОНА, ПОНОВЛЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Дніпропетровськ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор
ТРАВЛЄЄВ Анатолій Павлович
Дніпропетровський національний університет,
кафедра геоботаніки, грунтознавства та екології,
професор
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
ПАРПАН Василь Іванович
Український науково-дослідний інститут гірського
лісівництва, директор
доктор біологічних наук, професор
СМЕТАНА Микола Григорович
Криворізький педагогічний університет,
завідувач кафедри зології
Провідна установа: Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів).
Захист відбудеться “28” листопада 2001 р. о 14:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по присудженню наукового ступеня доктора біологічних наук в Дніпропетровському національному університеті за адресою 49050, м. Дніпропетровськ, вулиця Наукова, 13, корпус 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вулиця Наукова, 13.
Автореферат розісланий “25” жовтня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук, доцент Дубина А.О.


Загальна характеристика роботи
Глобальне скорочення площ зайнятих лісовою рослин-ніс-тю на протязі останніх десятиріч, призвело до значних змін клімату і загального вод--но-го та геохімічного балансу. Приоритетним напрямком сучасної екології стало ретельне вивчення природних та штучних лісових біогеоценозів, які знаходяться в зоні антропогенного навантаження, з метою їх охорони, розробки принципів раціонального використання, запобігання їх деградації.
Актуальність теми. Специфіка екологічних умов Степової зони і унікальна здатність дубу звичайного зростати на ґрунтах зі значною мінералізованістю грун-то-вого розчину призвели до створення і існування рідкісних угруповань галофітних дібров. Галофітні діброви в Степовій зоні України локалізовані переважно в Степовому Придніпров’ї і займають важливе місце у складі рослинного покриву долинних ландшафтів. Вивченню цих унікальних лісових біогеоценозів довгий час не приділялось достатньо уваги, а розрізненість літературних дже--рел і давній час проведення досліджень не дають можливості дати оцінку су-час-ному стану цих унікальних екосистем.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені авто-ром дослідження є частиною досліджень по вивченню генезису та еволюції гало-фіт-них дібров в долинах степових річок України, що проводяться кафедрою геоботаніки, грунтознавства і екології та Комплексною експедицією по вивченню лісів степової зони України Дніпропетровського національного університету. Дослідження здійснювалися в межах планових держбюджетних і договірних тем, пов’язаних з вивченням лісів степової зони (теми: ГБ 01-9-97, ГБ 01-132-97, ХТ № 216 Міністерства науки), координувались Проблемною радою “Біосфера” НАНУ, Науковою радою з проблеми грунтознавства НАНУ.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи - надати екологічну і біо-гео--ценотичну характеристику галофітних дібров, як важливої складової частини рослинного покриву степової зони України, про-ана-лі-зувати їх сучас-ний стан, спрогнозувати подальший розвиток, запропонувати шляхи раціо-наль-ного використання, визначити шляхи запобігання деградації та заходи охорони з метою збереження біорізноманіття.
Об'єктом досліджень були обрані діброви на засолених ґрунтах Степової зони України в межах Степового Придніпров’я, де вони локалізовані в долинах рік на території Дніпропетровської області і на південних границях Харківської і Полтавської областей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОФІТНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я, ЇХ ОХОРОНА, ПОНОВЛЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок