Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Напружений стан тіл із вЗаЄмонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації

Напружений стан тіл із вЗаЄмонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації

Назва:
Напружений стан тіл із вЗаЄмонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,49 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
Кундрат
Андрій Миколайович
УДК 539.3
Напружений стан тіл із вЗаЄмонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України та в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Шацький Іван Петрович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, старший науковий співробітник відділу моделювання демпфуючих систем, м. Івано-Франківськ.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кунець Ярослав Іванович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстри-гача НАН України, провідний науковий співробітник відділу математичних методів механіки руйнування та контактних явищ, м. Львів;
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Стащук Микола Григорович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізичних основ руйнування та міцності матеріалів, м. Львів.
Провідна установа: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, кафедра методів математичної фізики, МОН України, м. Одеса.
Захист відбудеться “_6__” __лютого___ 2007 року о _15__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б).
Автореферат розісланий “_5__” __січня___ 2007 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук Р.М. Мартиняк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема вивчення напружено-деформованого стану та теоретичного обґрунтування міцності структурно неоднорідних тіл постійно користується підвищеною увагою спеціалістів у галузі механіки деформівного твердого тіла. Встановлення полів напружень і деформацій дає можливість більш точно прогнозувати та раціонально використовувати несучу здатність елементів конструкцій.
Одним із широко вживаних засобів підвищення дієздатності елементів конструкцій є їх армування стрічковими включеннями, що значно підвищує жорсткість системи, проте одночасно супроводжується збільшенням концентрації напружень, яка потребує окремого дослідження. Напружено-деформований стан в околі концентраторів напружень суттєво залежить від їх взаємного розташування та взаємодії між собою. Задачі такого класу, як правило, досліджують так, що забезпечується локальна рівновага кожного з включень, а свобода їх взаємного переміщення обмежується лише матеріалом матриці. Такий підхід, цілком виправданий для цілей матеріалознавства, потребує коригування стосовно задач керованого армування конструкцій, коли елементи арматури можуть зв’язуватися у єдиний каркас.
Дисертаційна робота спрямована на розв’язання наукового завдання – розвинути методи дослідження напружено-деформованого стану пружних тіл, армованих взаємонерухомими тонкими жорсткими включеннями, за умов антиплоскої деформації. Вирішення такого завдання є актуальним для механіки деформівного твердого тіла і відображає прикладні запити техніки щодо створення обґрунтованих методів розрахунку міцності тіл, армованих чужорідними включеннями.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертації пов’язані з виконанням держбюджетної теми Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу “Розробка нових технологій подовження ресурсу та підвищення ефективності роботи нафтогазового обладнання” (2004–2006 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Напружений стан тіл із вЗаЄмонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок