Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,69 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Вяткіна Тетяна Георгіївна
УДК 338.45 (477)
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Спеціальність 08.07.01 – економіка промисловості
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Кривий Ріг–2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Черкаському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Хомяков Володимир Іванович, Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки та управління, декан факультету економіки та управління.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Лапко Олена Олександрівна, науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості НАК „Нафтогаз України”, керівник відділення економічних досліджень в нафтогазовій галузі;
кандидат економічних наук, доцент
Варава Лариса Миколаївна, Криворізький технічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами.
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ проблем розвитку ринків промислової продукції та інвестиційної політики, м. Київ.
Захист відбудеться „9” грудня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09.052.01 у Криворізькому технічному університеті за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
Автореферат розісланий „7 листопада 2005р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради С.М.Короленко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Протягом останніх років в економіці України відбулися радикальні трансформації, які призвели до створення неконкурентоспроможної промислової структури внаслідок домінування природомістких галузей, ресурсо- та енергоємних технологій, сировинної та напівфабрикатної орієнтації виробництва.
Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу стає в сучасних умовах найважливішим фактором прискореного зростання національної економіки. Недостатня розробленість, а подекуди відсутність механізмів підвищення конкурентоспроможності стримує вихід економіки на траєкторію довгострокового сталого зростання.
Проблеми формування конкурентних переваг як стосовно національної економіки, так і такого важливого компонента, як промисловий комплекс, останнім часом розробляються досить інтенсивно і входять до кола наукових інтересів багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.
Дослідженню проблем конкурентоспроможності промислового комплексу на сучасному етапі присвятили свої роботи такі вітчизняні вчені, як О. Амоша, Є. Бєльтюков, В. Бєлінська, В. Бєсєдін, В. Геєць, С. Дорогунцов, О. Лапко, І. Лукінов, А. Темченко, А.Турило, В. Хомяков, М. Якубовський та інші, а також зарубіжних – Є. Гайдар, Т. Коно, А. Маршалл, М. Портер, Дж. Робінсон, М. Хаммер.
Ці роботи за своїм значенням збагачують методологію і практику реформування економіки України. Проте недостатньо розробленим залишається комплекс теоретичних і прикладних питань стосовно механізмів підвищення конкурентоспроможності перехідної економіки, що робить актуальним як обрану тему, так і її структурно-логічну побудову.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до тематики держбюджетної науково-дослідної роботи Черкаського державного технологічного університету за темою „Теорія та методологія формування економічної моделі національної економіки в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 0103U003684, 2003 р.), де здобувач був виконавцем розділу „Напрямки підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне і практичне обґрунтування методичних та організаційних засад підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок