Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК оперативної ОРЕНДИ В СІЛЬСЬКОму господарстві УКРАЇНИ

ОБЛІК оперативної ОРЕНДИ В СІЛЬСЬКОму господарстві УКРАЇНИ

Назва:
ОБЛІК оперативної ОРЕНДИ В СІЛЬСЬКОму господарстві УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,14 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
КОНДРЮК Леся Василівна
УДК 657.1:347.453.1
ОБЛІК оперативної ОРЕНДИ
В СІЛЬСЬКОму господарстві УКРАЇНИ
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету Міні-стерства аграрної політики України, м. Кам’янець-Подільський.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України
Саблук Петро Трохимович,
Наці-ональний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, директор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кірейцев Григорій Герасимович,
Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
кандидат економічних наук
Канцуров Олег Олександрович,
Адміністрація Президента України, Головне управління з питань еконо-міч-ної політики, завідувач відділу галузевих проблем економіки
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист дисертації відбудеться 28 грудня 2004 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх, к.317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 2-й поверх, к.212.
Автореферат розісланий 27 листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жук Н.Л.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В ході аграрної реформи відбулася трансформація сільськогосподарських підприємств в господарські формування ринкового типу, метою якої є підвищення ефективності їх роботи на засадах приватної власності на засоби виробництва, в тому числі на землю. Для досягнення цього слід якомога чіткіше визначитися зі складовими економічної діяльності підприємств в нових умовах, важливішими серед яких є орендні відносини.
У сучасних умовах оренда землі виступає основною складовою реалізації прав власності та формою землекористування, слугує для подальших трансакцій із земельними ділянками. Вона є і одним з основних джерел залучення майна до виробничої діяльності, як це відбувається в країнах з розвинутою ринковою економікою.
В цьому контексті відбувається уніфікація національної системи бухгалтерського обліку відповідно до положень міжнародних облікових стандартів, які передбачають регулювання обліку оренди. Здійснення цих заходів відбувається в умовах невирішеності багатьох питань, у тому числі щодо методологічного забезпечення обліку оперативної оренди.
Економічну природу теоретичних, методичних і прикладних аспектів становлення та розвитку орендних відносин в Україні розкрили у своїх працях: В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, В.В. Зіновчук, В.І. Криворучко, О.В. Крисальний, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Л.В.Молдаван, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, С.М. Плетенецька, В.А. Пулім, О.А. Роєнко, П.Т. Cаблук, М.М. Федоров, О.М. Шпичак, А.А. Фесина, В.В. Юрчишин та інші.
Питання обліку оренди досліджували: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, К.П. Дудка, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Макаров, М.Ф. Огійчук, Я.В. Соколов та інші вчені. Однак осо-бливості формальних і неформальних інститутів у сільському господарстві України та їх зв'язок із розвитком відносин власності потребують постійного удосконалення стосовно організації та методів відображення в обліку оренди.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності із програмою наукових досліджень, що проводились на економічному факультеті Подільського державного аграрно-технічного університету в межах виконання науково-технічної програми ННЦ “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов в АПК”, завдання “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського та інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОБЛІК оперативної ОРЕНДИ В СІЛЬСЬКОму господарстві УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок