Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення

мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення

Назва:
мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,45 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧАЙКОВСЬКА Вікторія Вікторівна
УДК 631.461:631.463: 633.11
мікроорганізми ризосфери пшениці озимої
за біооргано-мінеральної системи удобрення
03.00.07 – мікробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Умань – 2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті агроекології Української академії аграрних наук
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ШЕРСТОБОЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА,
Інститут агроекології УААН, завідувач
відділу біологічного моніторингу
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
ПРИМАК ІВАН ДМИТРОВИЧ,
Білоцерківський аграрний університет,
завідувач кафедри землеробства
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ЮРЧАК ЛАРИСА ДЕМ’ЯНІВНА,
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ,
головний науковий співробітник відділу алелопатії
Захист дисертації відбудеться «_12_» червня 2008 року о _12_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.02 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20305
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Уманського державного аграрного університету за адресою: вул. Давиденка, 2, м. Умань, 20305, Україна
Автореферат розіслано «_10_» травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.П. Карпенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблеми економіки невідривно пов’язані з проблемами агроекології – економічні вигоди від застосування певних агроприйомів не завжди узгоджуються з екологічними наслідками, тому що приріст урожаю може супроводжуватись погіршенням якості продукції та стресовими навантаженнями на довкілля. Теоретичною платформою біологічного землеробства є наукове обґрунтування принципів комфортного живлення рослин як передумови одержання високоякісної продукції та запобігання негативних екологічних наслідків надмірної хімізації (В.І. Кисіль, 2005).
Частково ці проблеми можна розв’язати внесенням у ґрунт органічних речовин, які є живильним субстратом для мікроорганізмів і можуть істотно змінювати активність та спрямованість біологічних процесів у кореневій зоні рослин, а отже впливати на продуктивність рослин та характеристики ґрунту. Достатньо інформації про позитивний вплив на продуктивність рослин інокуляції їх мікроорганізмами з агрономічно цінними властивостями (В.П. Патика, 2003). З огляду на це, вивчення процесів, які відбуваються у ґрунті кореневої зони сільськогосподарських рослин за різних умов, дасть змогу цілеспрямовано впливати на них з метою оптимізації рослинно-мікробних взаємодій.
У багатьох наукових публікаціях висвітлюється вплив різних доз мінеральних добрив на ефективність інокуляції сільськогосподарських рослин мікроорганізмами, що поліпшують живлення рослин, стимулюють їх ріст та захищають від фітопатогенів. Проте вплив на неї органічної та органо-мінеральної систем удобрення, а також на активність мікробіологічних процесів у кореневій зоні і продуктивність рослин вивчено недостатньо.
Усе зазначене свідчить, що дослідження впливу мікроорганізмів, інтродукованих у кореневу зону, на ризосферні мікроорганізми, біологічну активність ґрунту і продуктивність пшениці озимої, за її вирощування на фоні різних добрив є актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з тематичними планами Інституту агроекології УААН НТП „Агроекосистеми” за завданням „Теоретично обґрунтувати і застосувати на практиці методи сільськогосподарської біотехнології для цілеспрямованого формування сталих агроекосистем” (№ державної реєстрації 0101U003296); ННЦ „Інститут землеробства” НТП „Землеробство” за завданням „Розробити сучасні системи вико-ристання добрив за максимального залучення відновлювальних місцевих ресурсів, а також біопрепаратів і стимуляторів росту” (№ державної реєстрації 0106U010317).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок