Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу

Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу

Назва:
Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,32 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЯНЧЕНКО Віктор Олексійович
УДК 547.792.9
Синтез та властивості похідних
4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.
Науковий керівник: | доктор фармацевтичних наук, професор
Демченко Анатолій Михайлович.
Професор кафедри хімії
Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка
Офіційні опоненти: |
Доктор фармацевтичних наук, професор
Безуглий Петро Овксентійович.
Національний фармацевтичний університет,
завідувач кафедри фармацевтичної хімії
Доктор фармацевтичних наук
Коваленко Сергій Іванович
Професор кафедри фармацевтичної хімії
Запорізького державного медичного університету
Провідна установа: |
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, кафедра біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії.
Захист відбудеться “22” квітня 2005 р. о 10 00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4)
Автореферат розісланий “ 19” березня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор біологічних наук, професор |
Л.М. Малоштан
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається важливою проблемою сучасної фармації – пошук нових лікарських препаратів із широким спектром дії.
Хімія триазоловмістних сполук за останній час інтенсивно розвива-лась і була добре вивчена. Знайдено і впроваджено у медичну практику багато лікарських засобів, одним із фрагментів молекули яких є 1,2,4-триазольне ядро. Так препарати фурозалон і фуракрил виявляють анти--бактеріальну дію, небідразин – гіпотензивну. До триазоловмістних препа-ратів відноситься цілий ряд протигрибкових препаратів серед яких найбільш відомі діфлюкам та кетоназол. Однак хімічні властивості похідних 4-аміно-5-арил(алкіл)-4Н-триазол-3-ілтіолів до цього часу все ще залишаються недостатньо вивченими.
Природно, що розробка методів і синтез нових похідних 1,2,4-три--азолу та триазоловмістних гетероциклічних систем, які виявляли б яскраво вира-же-ну хіміотерапевтичну дію на фоні незначної токсичності і простоті синтезу є актуальним питанням сьогодення.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у відповідності до проекту науково-дослідних робіт Інституту фармакології і токсикології АМН України “Синтез та вивчення нових неопіоїдних анальгетиків та нестероїдних протизапальних засобів в ряду похідних азотистих гетероциклів та сірковмісних сполук” (№ держ-реєстрації 0100U000297).
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи полягала в розро-бці методів синтезу похідних 4-аміно-5-арил(алкіл)-4Н-триазол-3-ілтіолу та вивченні фармакологічних властивостей синтезованих сполук для вияву закономірностей “структура – біологічна активність”.
Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені такі зав-дання:
- вивчити поведінку 4-аміно-5-R-4Н-триазол-3-ілтіолів у реакціях із замішеними б-?алогенкарбонільними та дикарбонільними сполуками;
- розробити препаративні методи синтезу конденсованих 1,2,4-триазо--ло[3,4-b][1,3,4]тіадиазинів;
- визначити загальні закономірності хімічної поведінки N-аміногрупи 5-R-4Н-триазол-3-ілтіолів в реакціях з біфункціональними сполуками;
- вивчити хімічні, спектральні та фармакологічні властивості синтезованих сполук і встановити закономірності “структура – біологічна актив-ність”.
Об’єкт дослідження – синтетичні похідні 4-аміно-5-арил(алкіл)-4Н-триазол-3-ілтіолу.
Предмет дослідження – методи синтезу, фізико-хімічні та біоло-гічні властивості циклічних та ациклічних похідних 4-аміно-5-арил(алкіл)-4Н-триазол-3-ілтіолу і продуктів їх хімічних перетворень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок