Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,94 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного
На правах рукопису
Ганжа Євгеній Петрович
УДК 621.577
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
Спеціальність: 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2000
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі аерокосмічної теплотехніки Державного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “ХАІ” при методичній та науковій підтримці відділу моделювання теплових та механічних процесів Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.
Науковий керівник:
- доктор технічних наук, професор Горбенко Геннадій Олександрович, Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, завідуючий кафедрою аерокосмічної теплотехніки.
Офіційні опоненти:
-
доктор технічних наук, професор Приходько Іван Михайлович, Харківський військовий університет, професор кафедри № 53;
-
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Клепанда Олександр Сергійович, науково-виробниче об’єднання “Інсолар”, замісник директора.
Провідна організація:
- Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, відділ малої енергетики, м. Київ.
Захист відбудеться 5 жовтня 2000 р. о 14 годині в ауд. 1112 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.180.02 в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України за адресою: 61046, м. Харків, вул. Дмитра Пожарського, 2/10.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем машинобудування НАН України за адресою: 61046, м. Харків, вул. Дмитра Пожарського, 2/10.
 
Автореферат розіслано 30 серпня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук Ковальський О. Е.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Конвективне сушіння здається найбільш перспективною областю застосування теп-ло-насосної техніки, оскільки джерелом низькопотенційної теплоти є сам тех-но-ло--гічний процес, у якому теплота, відібрана від вологого повітря у випарнику теп-ло-во--го насоса (ТН), повертається до повітря у конденсаторі ТН.
Актуальність теми. Хоча ідея створення ТН відома давно, до теперішнього часу за-сто-сування ТН в Україні стримувалось рядом причин, головною з яких вважається спів-відношення цін на первинне паливо, теплову та електричну енергію. Другою при-чиною була відсутність надійних високотемпературних компресорів, які мають до-пустиму вартість. Ці причини відсутні в західних країнах, що зумовило різкий ріст за-сто-сування тепло-насосної техніки у цих країнах за останні 15 років. Інтегра-ція України у сві-тову економіку, встановлення світових стандартів у цінах на си-ро-ви-ну та енер-го-но-сії, можливість купівлі комплектуючих для ТН від найкращих ви-роб--ників робить ду-же актуальною задачу використання енергозберігаючої тепло-на-сос-ної технології і у нашому народному господарстві.
На жаль, незважаючи на активну енергозберігаючу політику, вітчизняних про-мис-ло--вих зразків теплонасосних сушильних установок (ТНСУ) в Україні на сьогодні дуже мало.
Конструкція та режимні параметри сушильних установок (СУ) залежать від типу ви---су-шуваного матеріалу та відрізняються великою різноманітністю. В свою чергу, ефек---тив-ність ТН істотно залежить від різниці температурних рівней споживача та дже---рела теплоти. Тому при створенні ефективної ТНСУ виникає задача взаємної адап--тації процесів вологовиділення у сушильній камері та перетворення теплоти у ТН.
Відомо, що сушіння деревини – процес нестаціонарний, тому під час аналізу во-ло--говиділення у деревині треба ураховувати кінетику прогріву та сушіння деревини.
Необхідність одночасного підтримання двох режимних параметрів (температура та вологість повітря) у процесі сушіння накладає також особливі вимоги на систему ке--рування процесом.
Вирішити поставлені задачі можливо за допомогою математичних моделей, які опи---сують процеси сумісного тепло – та масообміну одночасно у деревині, су-шиль-но--му агенті та ТНСУ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок