Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ

АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ

Назва:
АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,31 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
ДЕРЕВ'ЯНКО СТАНIСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК: 576.8.077:576.835.11/636.4
АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ
03.00.06 - вірусологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії вірусології тварин Інституту сільськогосподарської мiкробiологiї Української академiї аграрних наук
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, академік УААН Романенко Володимир Пилипович, Інститут ветеринарної медицини УААН, завідувач лабораторії генетики та імунології
Офiцiйнi опоненти: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Дяченко Наталія Сергіївна, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, завідувач відділу молекулярної біології вірусів
доктор медичних наук, старший науковий співробітник Задорожна Вікторія Іванівна, Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського АМН України, завідувач лабораторії поліомієліту та інших ентеровірусних інфекцій
Провідна установа: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться “ 23 ” травня 2001 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 в Інституті мiкробiологiї i вірусології iм. Д.К. Заболотного НАН України за адресою: 03143 м. Київ, вул. Заболотного, 154.
З дисертацією можна ознайомитись у бiблiотецi Інституту мiкробiологiї i вірусології iм. Д.К. Заболотного НАН України: 03143 м. Київ, вул. Заболотного, 154.
Автореферат розісланий 20 квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Пурiш
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ентеровіруси свиней відносяться до родини Picornaviridae роду Enterovirus. Підвищена увага до вивчення ентеровірусів обумовлена їх особливим екологічним, соціальним та економічним значенням.
Широке розповсюдження у тваринницьких господарствах України мають ентеровіруси свиней, які є етіологічними агентами пневмоній, гастроентеритів і пневмоентеритів, а також інших інфекційних захворювань. Нерідко у їх виникненні значну роль відіграють й інші інфекційні агенти (віруси і бактерії). У більшості випадків за одними клініко-епізоотологічними та патолого-анатомічними характеристиками ентеровірусний пневмоентерит визначити не можливо. Вирішальне значення для постановки діагнозу мають лабораторні дослідження. До методів діагностики належать виділення вірусу та його ідентифікація в реакції нейтралізації, а також ретроспективний аналіз сироваток крові. Ускладнюючим фактором їх застосування є існування значної кількості серотипів ентеровірусів свиней (ЕВС), кожен із яких необхідно ідентифікувати окремо. Виділення і вивчення ентеровірусів свиней, які нейтралізуються сироватками крові до референтних штамів ЕВС декількох різних серологічних груп, відкриває перспективи розв'язання цієї проблеми. Використання ЕВС з міжтиповими антигенними властивостями для створення діагностичних наборів дозволить скоротити кількість діагностичних штамів вірусів та спростити постановку діагнозу.
Єдиної думки щодо причини міжтипових антигенних зв'язків ЕВС не існує. Відповідно, є об'єктивна потреба у виділенні ЕВС, вивченні їх антигенних властивостей та з'ясуванні причин міжтипових серологічних реакцій. Теоретико-методологічна та практична значимість цього питання визначає актуальність теми дослідження, його мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження, поданi в дисертацiйнiй роботi, виконувались як складова частина тематичних планiв по завданнях 0198U004590 "Розробити засоби дiагностики та системи профiлактики ентеровiрусних iнфекцiй свиней" i 0198U004591 "Провести таксономiю ентеровiрусiв свиней, вивчити закономiрностi утворення рекомбiнантних штамiв ентеровiрусiв" НТП УААН N23 "Ветеринарне забезпечення", а також завдання "Створити рекомбiнантнi штами ентеровiрусiв i на їх основi розробити набори дiагностикумiв i вiрусвакцини проти ентеровiрусних хвороб свиней" НТП Державного комiтету з питань науки, технiки i промислової полiтики "Захист сiльськогосподарських тварин вiд захворювань та новi лiкувально-профiлактичнi препарати для ветеринарiї" (договiр N2/738-97 вiд 12.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок