Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)

СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)

Назва:
СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,59 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Становлення України як демократичної держави, сучасний розвиток нау
ки і техніки, необхідність чіткої комунікації між представн


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
СИДОРЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
УДК 81’276.6:62+81’373.611
СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Єрмоленко Світлана Яківна,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу стилістики та культури мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Плющ Марія Яківна,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Стишов Олександр Анатолійович,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри фонетики
і граматики слов’янських мов.
Провідна установа – Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника,
кафедра української мови,
Міністерство освіти і науки України,
м. Івано-Франківськ.
Захист відбудеться “9” липня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 7 червня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А. Самолова


Становлення України як демократичної держави, розвиток науки і техніки, забезпечення умов ефективної професійної комунікації визначає потребу впорядкування відповідних терміносистем, упровадження термінологічних стандартів у різних галузях науково-технічної діяльності. Теоретичні й практичні аспекти термінотворення постійно привертають увагу дослідників-лінгвістів (О. Д’яков, Т. Кияк, А. Крижанівська, Н. Непийвода, Т. Панько, Л. Симоненко та ін.). Як відомо, одним із чинників нормативності термінологічної одиниці є її відповідність словотвірним зразкам літературної мови. Теоретичним підґрунтям з вивчення процесів деривації є праці мовознавців ХХ ст. (М. Гладкого, Г. Головатого, П. Горецького, О. Курило, О. Синявського, О. Безпояско, К. Городенської, В. Ґрещука, М. Жовтобрюха, Є. Карпіловської, Н. Клименко, І. Ковалика, В. Олексенка, М. Плющ).
Актуальність дослідження зумовлена відродженням національної термінології, потребами обґрунтування теоретичних засад унормування технічних термінів, розбудовою спеціальних словників з урахуванням усталених на сучасному етапі розвитку літературної мови деривативних норм. Лексикографічний аспект дослідження дає змогу виявити основні тенденції постпозитивної чистої афіксації у словотвірній будові технічних термінів на синхронному зрізі з екскурсами в історію функціонування й кодифікації термінологічної лексики. Хоча структура терміна, його семантика в контексті конкретних галузевих терміносистем була предметом досліджень українських лінгвістів (Н. Артикуца, Л. Веклинець, М. Годована, Л. Козак, В. Марченко, О. Сербенська, Л. Симоненко), проте ґрунтовного дослідження корпусу технічних термінологічних одиниць з погляду іменникової та прикметникової деривації в українському мовознавстві не маємо, що й визначає актуальність пропонованого дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена на засіданні бюро Наукової ради Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, протокол №3 від 27.06.2002р. Дослідження пов’язане з науковими розробками кафедри української мови та загального мовознавства Черкаського державного технологічного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок