Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕЛЮВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕЛЮВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕЛЮВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,73 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України
БОРИС Микола Михайлович
УДК 630*377.4:[629.01+629.02]
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
ТРЕЛЮВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Спеціальність 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
БИБЛЮК Нестор Іванович,
Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедрою лісових машин та гідравліки (м. Львів)
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
САМОРОДОВ Вадим Борисович,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", завідувач кафедрою автомобіле- і тракторобудування
(м. Харків)
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
КОРЖОВ Володимир Леонідович,
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, перший заступник директора з наукової роботи
(м. Івано-Франківськ)
За-хист від-бу-деть-ся “  ” жов-тня  7 р. о 16 год. на за-сі-дан-ні спе-ці-а-лізо-ва-ної вче-ної ра-ди Д .072.03 На-ці-ональ-но-го лі-со-тех-ніч-но-го уні-вер-си--тету Ук-ра-їни за ад-ре-сою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чуп-рин-ки, 103, зал засідань.
З ди-сер-та-цією мож-на оз-найоми-ти-ся у на-уко-во-тех-ніч-ній біб-лі-оте-ці Наці-о-наль-но-го лі-со-тех-ніч-но-го уні-вер-си-те-ту Ук-ра-їни за ад-ре-сою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чуп-рин-ки, 101.
Автореферат розісланий “ 30 ” серпня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор технічних наук, професор П.А. Бехта


Загальна характеристика роботИ
Актуальність теми. Підвищення продуктивності праці у лісовій галузі тісно пов'язане з удосконаленням використовуваних та розробленням нових конструкцій високопродуктивних екологобезпечних машин, оснащених сучасним технологічним обладнанням.
З огляду на недостатню кількість вітчизняних колісних трелювально-транс-портних машин, на відміну від країн Західної Європи, в Україні, особливо у гірських і гористих теренах, використовуються переважно гусеничні трелювальні трактори російського виробництва (ТДТ-55 і ТТ-4) і частково словацькі колісні лісопромис-лові трактори LKT-81.
Законом України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” забороняється використання гусеничних тракторів на заготівлі деревини у гірських лісах з 2005 року. Тому перс-пектива широкого застосування колісних тракторів і машин на їх базі для первин-ного транспортування та перевезення деревини у гірських реґіонах є очевидною. Особливо актуальним це є ще й тому, що проведена реструктуризація лісової галузі нашої держави вимагає широкої модернізації наявних та конструювання на базі колісних тракторів спеціальних машин багатоцільового призначення.
Створення лісових машин на базі промислових та сільськогосподарських трак-торів шляхом обладнання їх навісним і причіпним устаткуванням є неефективним через недосконалий вибір параметрів компонування, що, у поєднанні з важкими умовами експлуатації, призводить до погіршання техніко-експлуатаційних показни-ків, зменшення продуктивності машин, збільшення витрат на технічне обслугову-вання і поточний ремонт. Обґрунтований вибір параметрів загального компонування лісотранспортних засобів та технологічних схем їх застосування сприятиме підви-щенню продуктивності праці та зменшенню собівартості заготівлі деревини.
Тому теоретичні та експериментальні дослідження, які спрямовані на обґрун-тування параметрів лісотранспортних машин на основі застосування сучасних засо-бів і методів, набувають особливої актуальності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисерта-ційної роботи узгоджується з головними напрямками Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРЕЛЮВАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок