Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1802-1866 рр.)

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1802-1866 рр.)

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1802-1866 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,29 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Важинський Ігор Петрович
УДК 37 (09) (477)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1802-1866 рр.)
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавському державному педагогічному університеті
ім. В.Г.Короленка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Дем'яненко Наталія Миколаївна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри соціальної роботи і педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Ярмаченко Микола Дмитрович,
Президія Академії педагогічних наук України,
радник президента АПН України;
кандидат педагогічних наук, доцент
Лавріненко Олександр Андрійович,
Ніжинський державний педагогічний університет
імені Миколи Гоголя, заступник декана
соціально-гуманітарного факультету.
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України,
м. Харків.
Захист відбудеться 26 грудня 2002 р. о 14 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий 24 листопада 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Горбунова Л.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасні реформаційні процеси в освіті й, зокрема, в галузі підготовки педагогічних кадрів умотивовані глобальними соціально-економічними та суспільно-політичними змінами і тому потребують історико-системного підходу до їх вивчення з метою визначення подальших перспектив розвитку освітньої галузі. Отже, актуалізується спрямування – від сучасного до майбутнього через минуле.
У “Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті” передбачається створення конкурентоспроможної й гнучкої системи навчальних закладів з підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, розробка й впровадження державних стандартів педагогічної освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. На сьогоднішній день в Україні функціонує мережа педагогічних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, яка охоплює педагогічні коледжі, педагогічні інститути, педагогічні й класичні університети, здійснюється підготовка педагогів на рівнях бакалавр, спеціаліст, магістр. Пошук оптимальної моделі педагогічного навчального закладу триває, продовжується розробка змісту спеціальної і професійно-педагогічної підготовки вчителя.
Особливої ваги у зв'язку з цим набуває дослідження періоду становлення педагогічної освіти в Україні, коли освітніми реформами 1802-1804 рр. і 1828-1835 рр. було започатковано відкриття педагогічних навчальних закладів, що спричинило виникнення значної кількості проектів розвитку педагогічної освіти, організації навчальних установ відповідного профілю та професійно-педагогічної підготовки вчителя.
Біля джерел розробки проблем становлення педагогічної освіти, в тому числі й в Україні, стояли відомі історики, філософи та історики педагогіки XIX ст.: І.А.Альошинцев, Д.І.Багалєй, В.П.Бузескул, М.Ф.Владимирський-Буданов, М.І.Гербель, М.О.Лавровський, Є.М.Ліхачова, І.І.Міхневич, С.В.Рождествен-ський, М.Г.Халанський, Є.З.Шмід та ін.
Процес підготовки вчителя визначеного періоду в радянській історіографії частково досліджувався О.С.Бутягіним, Є.А.Князєвим, М.М.Кузьміним, М.М.Нечаєвою, Ф.Г.Паначиним, Л.П.Юрченко та ін.
Питання філософії освіти, сучасного реформування педагогічної освіти піднято у працях: А.М.Алексюка, В.П.Андрущенка, А.М.Бойко, В.С.Горського, І.А.Зязюна, В.Г.Кременя, В.С.Лутая, М.І.Михальченка, Л.С.Нечепоренко, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1802-1866 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок