Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ МОНОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИНТЕЗ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА ГОРМОНІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ

ВПЛИВ МОНОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИНТЕЗ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА ГОРМОНІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ

Назва:
ВПЛИВ МОНОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИНТЕЗ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА ГОРМОНІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,24 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СЕНЧІЙ Василь Миколайович
УДК 577.122.5:616.24-36-001
ВПЛИВ МОНОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИНТЕЗ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА ГОРМОНІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ
03.00.04 - біохімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідницькому центрі Луганського державного медичного університету.
Науковий керівник: доктор медичних наук Комаревцева Ірина Олександрівна професор, завідувачка кафедри медичної хімії Луганського державного медичного університету
Офіційні опоненти: доктор медичних наук Верхратський Нестор Сергійович професор, завідувач лабораторії ендокринології Інституту геронтології АМН України м.Київ
доктор біологічних наук Остапченко Людмила Іванівна, головний науковий співробітник кафедри біохімії Національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ
Провідна установа: Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України, м.Киів, лабораьорія нейрохімії
Захист відбувся 23 вересня 1999 року о 14-30 на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.551.01 в Інституті геронтології АМН України (252114, м.Київ, вул.Вишгородська, 67).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці інституту
Автореферат розісланий "4"серпня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Р.І.Потапенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. До цього часу була проведена велика кількість досліджень, предметом яких було вивчення систем, що беруть участь в ре-гу-ля-ції клітинної загибелі, а також умов, які ведуть до її розвитку (Virchow R. 1977; Lockshin R.A. 1997). Клітинна смерть не розглядається більше як ка-та-стро-фіч-не руйнування клітинної цілісності - а як кінцева точка цілого ряду кас-кадів метаболічних процесів, що протікають як всередині клітини, так і в ор-ганізмі в цілому. Одна з систем, яка бере участь в регуляції клітинної загибелі, є система ейкозаноїдів (Vane J.R 1971, Гомазков О.А. 1987). Цікаві клінічні та експериментальні спостереження, які пов'язані з ініціацією генних механізмів апоптозу та розвитком клітинної смерті в різних тканинах після впливу моноксиду вуглецю, викликають необхідність у більш широкому розгляді ролі цієї моделі в процесі клітинної смерті (Piantaqdosi C.A. 1997, Щуковський В.В. та ін. 1996). Особливий інтерес сьогодні привертає питання, присвячене визначенню ролі і місця моноксиду вуглецю (СО) та системи ейкозаноїдів в процесі регуляції клітинної за-ги-бе-лі в легеневій тканині, що висвітлене недостатньо. Питання про вплив гіпоксії і гіпертермії та їх сумісної дії як чинників, що викликають клітинну смерть, на рівень синтезу ейкозаноїдів, стан нейрогуморальної системи та на клітинну цілісність, за-ли-шається мало вивченим, незважаючи на те, що цій проблемі також при-ді-ля-ється увага (Савченкова Л.В. 1995; Wyllie A.H.1993; Аветисян А.М. із співавт. 1987).
У представленій роботі проведено вивчення біосинтезу ейкозаноїдів в умовах перегрівання, дії мо-но-к-си-ду вуглецю, а також за умови їх сумісного впливу, що дозволило виявити неві-до-мі досі взаємовідносини між рівнями синтезу простагландинів різних груп, циклічних нуклеотидів та ступенем клітинної за-ги-бе-лі в легеневій тканині щурів. Окрім цього дане дослідження дало відповідь на питання, яким чином ендокринна система реагує на умови, що призводять до розвитку клітинної загибелі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Подана робота виконана в межах конкурсної держбюджетної теми МОЗ України та планової держбюджетної тематики Луганського державного медичного уні-верситету - "Вплив екологічно небезпечних факторів на організм в умо-вах промислового регіону та розробка методів корекції метаболізму й ін-тен-сив-ної терапії" № державної реєстрації 01.9.10.033409.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи було визначення вмісту простагландинів, циклічних нуклеотидів та гормонів, що беруть участь в регуляції клітинної загибелі в легеневій тканині, яка виникає під впливом гіпертермії, моноксиду вуглецю, та їх сумісній дії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВПЛИВ МОНОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ НА СИНТЕЗ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА ГОРМОНІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАГИБЕЛЬ КЛІТИН В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок