Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічне обґрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини

Економічне обґрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини

Назва:
Економічне обґрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,17 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Білоцерківський національний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Клименко Лідія Василівна
УДК 330.33.012:338.43:636.4
Економічне обґрунтування виробничого циклу
в підприємствах по виробництву свинини
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Біла Церква – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор
Дмитрук Борис Пахомович,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту,
завідувач кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН
Месель-Веселяк Віктор Якович,
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, заступник
директора з наукової роботи, завідувач відділення організації виробництва та земельних відносин,
завідувач відділу форм господарювання;
кандидат економічних наук, доцент
Свиноус Іван Вікторович,
Національний аграрний університет, докторант.
Захист відбудеться “23” травня 2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.27.821.03 у Білоцерківському національному аграрному університеті за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1, аудиторія 99.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Білоцерківського національного аграрного університету за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1
Автореферат розісланий “22” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.М. Паска


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах інтеграції України до міжнародних економічних структур основним завданням агропромислового комплексу є нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Це зумовлює пошук нових інтенсивних напрямів розвитку свинарства, застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій, впровадження інноваційно-інвестиційних моделей виробництва.
Свинарство України функціонує в умовах глибокої економічної кризи, зумовленої адаптацією галузі до ринкових умов та реформуванням сільськогосподарських підприємств. Зменшення поголів’я тварин, порушення селекційно-племінних основ розвитку галузі, нераціональне використання кормів, зниження продуктивності, збільшення затрат праці, відсутність паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, недостатній рівень державної підтримки тваринництва зумовили збільшення тривалості виробничого циклу галузі, значні перевитрати сировинних, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів та уповільнення оборотності капіталу. Тому пошук резервів скорочення тривалості виробничого циклу та нарощування обсягів виробництва свинини за умов підвищення ефективності галузі є актуальним завданням і потребує подальшого дослідження.
Науково-теоретичні та методичні аспекти сутності виробничого циклу в підприємствах з виробництва свинини, а також розвитку й підвищення економічної ефективності свинарства, досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, серед них: В.Г. Андрійчук, О.А. Бугуцький, М. М. Геймор, В.І. Герасимов, О.В. Крятов, В.Я. Месель-Веселяк, В.П. Рибалко, І.В. Свиноус, А.А. Стариков, Д.В. Шиян, О.М. Шпичак та ін.
Разом з тим потребують системної розробки методичні та прикладні питання пошуку резервів скорочення тривалості виробничого циклу свинарства, що сприятиме не лише ефективності відтворення та виробництва, але й підвищенню конкурентоспроможності свинини на внутрішньому та зовнішньому ринках. Актуальність вказаних проблем, необхідність їх постійного дослідження та пошуку шляхів розв’язання зумовили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисертаційній роботі висвітлено результати досліджень, виконаних автором, які є складовою частиною комплексної тематики науково-дослідних робіт Уманського державного аграрного університету: “Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК” (номер державної реєстрації 0101U004493).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Економічне обґрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок