Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ

ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,78 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
МІШЕДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
УДК 378.147:78:373.3
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ
13. 00. 02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання
А В Т О Р Е Ф Е Р АТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Ніжинському державному педагогічному університеті імені Миколи Гоголя, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
РОСТОВСЬКИЙ Олександр Якович,
Ніжинський державний педагогічний
університет імені Миколи Гоголя,
завідувач кафедри музичної педагогіки
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
АФАНАСЬЄВ Юрій Львович,
Київський національний університет культури
і мистецтва, Інститут культури,
директор;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
ХЛЄБНИКОВА Людмила Олександрівна,
Інститут проблем виховання,
старший науковий співробітник
лабораторії естетичного виховання
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний
університет імені М.Коцюбинського,
кафедра педагогіки, Міністерство
освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “14” травня 2002 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.08. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “5” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.М. Завадська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Вища педагогiчна школа покликана забезпечувати підготовку вчителя, зорiєнтованого на особистiсний та професiйний саморозвиток, готового творчо працювати в освiтнiх закладах рiзного типу, здатного розвивати особистiсть учня. Актуальність цього завдання підвищується у зв`язку з реформуванням загальної середньої освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” і прийняттям “Державного стандарту початкової загальної освіти” (листопад 2000 р.), який передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, визнання її самобутності й самоцінності, формування компетентності учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, набутих у процесі навчання. У цьому зв`язку дедалі більшого значення набуває культурологічний підхід до підготовки студентів педагогічних вузів. Поняття культури входить до системи професійно значущих якостей особистості й дає підстави говорити про педагогiчну культуру, що охоплює характеристики технологiчної майстерностi й багатства внутрiшнього свiту майбутнього вчителя.
Проблема розвитку педагогiчної культури вчителя привертала й продовжує привертати увагу багатьох педагогiв (В.I.Бондар, О.О.Вербицький, I.А.Зязюн, I.Ф.Кривонос, А.С.Макаренко, О.Г.Мороз, В.О.Сухомлинський, О.В.Сухомлинська, В.О.Сластьонiн, Н.М.Тарасевич, М.Д.Ярмаченко та iн.). Вченi пiдкреслюють, що професiйна культура вчителя не виникає сама по собi, вона формується й розвивається у спецiально органiзованiй навчально-педагогічній дiяльностi.
У педагогiчнiй лiтературi питання формування музичної культури вчителя, а також його художнiх i музично-естетичних потреб, здатностi до оцiнної дiяльностi, висвiтлено в працях Е.Б.Абдуллiна, Ю.Б.Алiєва, Л.Г.Арчажнікової, Б.А.Бриліна, М.М.Букача, В.Г.Бутенка, В.I.Дряпiки, Д.Б.Кабалевського, Л.Г.Коваль, О.М.Олексюк, Г.М.Падалки, Л.О.Рапацької, А.М.Растригіної, О.Я.Ростовського, О.П.Рудницької, Л.О.Хлєбнікової, А.Б.Щербо, О.П.Щолокової та iнших. Але у них йдеться здебiльшого про пiдготовку вчителя на музичних факультетах педагогічних вузів. Значно менше розглядаються цi питання стосовно педагогiчних факультетiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок