Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,63 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОРБАЧ НАДІЯ ВІКТОРІВНА
УДК: 632.9 + 633.1 + 92
ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.13 – гербологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі державних випробувань Інституту захисту рослин Української академії аграрних наук.
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент УААН,
ІВАЩЕНКО Олександр Олексійович
Інститут цукрових буряків УААН,
заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти – доктор сільськогосподарських наук, професор
МАНЬКО Юрій Прокопович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри загального землеробства
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ЗАДОРОЖНИЙ Віктор Сергійович
Інститут кормів УААН,
заступник директора з наукової роботи
Провідна установа – Інститут землеробства УААН, лабораторія обробітку грунту і боротьби з бур’янами, смт. Чабани
Захист відбудеться “26” лютого 2002 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознай\омитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10.
Автореферат розісланий “25” січня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Косолап М.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За сучасних економічних умов одержання ста-біль--но високих урожаїв зерна озимої пшениці є тим потенціалом, що здатний за-безпечити розвиток народного господарства країни. В Україні понад третина площ культури розміщена у зоні Лісостепу, умови якої сприяють розвитку бур’я-нів. Тому орні землі зони характеризуються високою потенційною засмі-че-ністю насінням та органами вегетативного розмноження і, як результат, – постій-ним джерелом забур’янення посівів озимої пшениці. Це призводить до щоріч-них втрат урожаю зерна, які сягають до 50%, і, що особливо важливо, є причи-ною зни-ження його якісних показників. Тому вивчення видового складу бур’я-нів, особ-ливостей процесу забур’янення і шкодочинності їх у посівах з метою найбільш раціонального застосування системи захисту є актуальним. Пріори-тетність досліджень обумовлена особливостями періоду запровадження нових форм власності у сільському господарстві України.
Іншим аспектом проблеми залишаються обсяги використання гербіцидів, що займають 47% українського ринку пестицидів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках державної науково-технічної програми “Сформувати асортимент нових пестицидів, розробити та вдосконалити технології їх застосування” (державна реєстрація за № 01970012336).
Мета і задачі досліджень. Вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України.
Задачі, які необхідно було вирішити для досягнення поставленої мети:
-
визначити поширення, видовий склад та структуру забур’янення посівів озимої пшениці;
-
дослідити процес забур’янення посіву озимої пшениці в динаміці;
-
дослідити процес використання елементів мінерального живлення різними видами бур’янів в динаміці;
-
визначити шкодочинність різних видів бур’янів та пороги їх шкодочинності;
-
вивчити умови ефективного контролювання бур’янів у посівах озимої пшениці;
-
дати біологічну, економічну та енергетичну оцінку можливості застосування гербіцидів нового асортименту на посівах озимої пшениці в зоні Лісостепу України.
Об’єкт дослідження – забур’яненість посівів озимої пшениці зони Лісостепу України.
Предмет дослідження – шкідливість бур’янів і вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України.
Методи дослідження – польові досліди для визначення зв’язку між урожаєм та засобами впливу на нього.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок