Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,02 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КРАВЧЕНКО Ірина Володимирівна
УДК 37.034
ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ
У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
13.00.07 – теорія і методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Троцко Ганна Володимирівна,
Харківський державний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, проректор з навчальної роботи,
завідувач кафедри історії педагогіки та
порівняльної педагогіки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Дубасенюк Олександра Антонівна,
Житомирський державний педагогічний
університет імені Івана Франка,
проректор з наукової роботи;

кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Журба Катерина Олександрівна,
Інститут проблем виховання АПН України
Провідна установа: Луганський державний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ
Захист відбудеться “ 8 ” червня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Автореферат розісланий “7 ” травня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П.Пустовіт
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах соціально-економічних реформ особливого значення набуває виховання високоморальної особистості.
Це знайшло втілення у державних національних програмах “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), “Діти України”, законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”; “Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності”; в Указі президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”; “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті”.
Аналіз процесів морального становлення особистості школярів і їхньої сформованості моральних вчинків спонукає до пошуку нових, оптимальних шляхів удосконалення виховного процесу.
Основи морального виховання досліджувались у філософських роботах В.Біблера, В.Блюмкіна, Г.Гумницького, І.Кона; моральної діяльності і морального вчинку – Л.Буєвої, А.Гусейнова, Д.Шимановського, К.Чорної; мотивації поведінки і діяльності – С.Анісімової, Г.Карвацької.
У психологічній науці проаналізовані природа мотивів моральних вчинків, їх механізми, розвиток і трансформація (В.Асєєв, І.Бех, В.Вілюнас, О.Кононко, О.Леонтьєв, В.Мерлін, Х.Хекхаузен, П.Якобсон).
Проблеми моралі та особливості її формування у дітей різного віку відображені в дослідженнях відомих вітчизняних педагогів дореволюційної доби, зокрема І.Огієнка, С.Русової, К.Ушинського.
Основна увага сучасних досліджень зосередилась на вивченні умов морального виховання школярів (О.Богданова, А.Макаренко, І.Мар’єнко, В.Сухомлинський); моральної поведінки школярів (І.Дубровіна, О.Богданова, В.Кузь, М.Левківський, Г.Троцко); формуванні моральних уявлень, понять та цінностей особистості (О.Вишневський, О.Докукіна, І.Зязюн, З.Плохій, А.Сиротенко); засвоєння морального досвіду, моральних норм (О.Дубасенюк, Л.Канішевська, В.Оржеховська); формування моральної поведінки в умовах сім’ї (Т.Алєксєєнко, К.Журба, В.Постовий); формування моральних норм на основі християнських цінностей (Г.Ващенко, С.Ярмусь).
Однак в дослідженнях з філософії, психології, педагогіки не існує єдиного підходу і погляду щодо сутності і структури морального вчинку, як немає і певної системи у визначенні змісту, форм і методів формування моральних вчинків у дітей підліткового віку в позакласній діяльності.
Актуальність і недостатня теоретико-педагогічна та методична розробка проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження “Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок