Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> інтеграція, як необхідна умова прогресу пе-рехідних економік

інтеграція, як необхідна умова прогресу пе-рехідних економік

Назва:
інтеграція, як необхідна умова прогресу пе-рехідних економік
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,15 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
дніпропетровський державний аграрний університет
Кассан Кшиштоф
УДК 339.92 (438)
інтеграція, як необхідна умова прогресу
пе-рехідних економік
08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ-2004
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Академії муніципального управління (м. Київ) Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Батура Олександр Васильович
Дніпропетровська державна медична академія, Мініс-терство охорони здоров’я України, завідувач кафедри гуманітарних та соціально - економічних дисциплін
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гаврилюк Олег Вікторович
Інститут Світової економіки і міжнародних відносин НАН України, (м. Київ), провідний науковий співробі-тник
кандидат економічних наук
Івашина Олександр Флорович
Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ), Державна митна служба України, доцент кафедри між-народної економіки
Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра економічної теорії, м. Донецьк
Захист відбудеться 25 жовтня 2004 року о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 в Дніпропетровському державному аграрному універси-теті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, аудиторія 342.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського дер-жавного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Во-рошилова, 25.
Автореферат розісланий „____” квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Миронова Р.М.
Загальна характеристика дисертаційної роботи
Актуальність теми. Для сучасного економічного розвитку, як Польщі так і України, особливого значення набувають ті дослідження, які націлені на розробку заходів, спрямованих на формування ефективного механізму їхньої економічної інтеграції до європейських економічних структур. Розвиток будь-якої національ-ної економіки все більше залежить від сприятливого інституціонального середо-вища її функціонування, співпраці підприємницьких структур, міжнародних і державних інституцій та установ в сучасній системі світового господарства. Тому кожній постсоціалістичній країні необхідно зосередити увагу на поступовому ін-тегруванні у світове господарство, в тому числі шляхом участі в регіональних ін-теграційних об’єднаннях. За цих умов одним із головних завдань Польщі є розро-бка алгоритму оптимальної взаємодії національної економіки зі світовим госпо-дарством у контексті бурхливих і швидких змін, що в ньому відбуваються. Фор-мування соціально орієнтованої відкритої економіки повинно наблизити Польщу до рівня розвинутих європейських країн, забезпечити, як тепер так і у майбут-ньому, її сталий розвиток. Надзвичайно важливим є конкурентно-ринковий век-тор забезпечення її національних інтересів в процесі світової економічної інтег-рації. Для цього необхідна реальна, повноцінна і рівноправна участь національ-них суб’єктів підприємництва на міжнародних ринках товарів і капіталів, потрі-бно сформувати внутрішні умови і створити механізми, які здатні забезпечити органічне включення держави у світові інтеграційні процеси і структури. Мова йде про збалансований ринково-конкурентний національний економічний простір із сприятливим інвестиційним кліматом, відпрацьованим законодавством, розгалуженою інфраструктурою та не корумпованим митним контролем. Тільки комплексне вирішення наявних проблем може забезпечити рівноправну участь країни в міжнародному поділі і кооперації праці.
У науковій літературі питання про широке входження країн до співвиробниц-тва з Європейським Союзом (ЄС) знайшли відображення в чисель-них працях: О.Білоруса, В.Буткіна, В.Гавриленка, В.Геєця, М.Дудченка, А.Кредісова, І.Лукінова, А.Поручника, Є.Панченка, А.Рум’янцева, В.Степаненка, А.Філіпенка та інших, а також в дослідженнях багатьох зарубіжних авторів, зок-рема в працях Б.Гурне, Д.Кауфмана, М.Портера, Р.Мюллера, К.Карпинського, Г.Жержевської, І.Мішалека, М.Корсунського та інших.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: інтеграція, як необхідна умова прогресу пе-рехідних економік

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок