Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ

СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ

Назва:
СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,97 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
ПИЛАТ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
УДК 316.483
СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ
19.00.05 – соціальна психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Грабовська Софія Леонідівна,
Львівський національний університет імені
Івана Франка, завідувачка кафедри психології
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Третьяченко Вікторія Віталіївна,
Східноукраїнський національний університет
ім. В.Даля МОН України, завідувачка кафедри
психології, м. Луганськ

кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
Панок Віталій Григорович,
Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
АПН України і Міністерства освіти і науки
України, директор
Провідна установа: Інститут соціальної та політичної психології АПН України,
лабораторія психології мас та організацій
Захист дисертації відбудеться “1” липня 2004 року об 11 годині на за-сі-дан-ні спеціалізованої вченої ради Д.26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С. Кос-тю-ка АПН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
Автореферат розісланий “29” травня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О. Балл
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. За останні роки погляд на конфлікт еволюці-онував до характерного для сучасної науки прийняття конфлікту як невід’ємний елемент соціального життя, що має і позитивні функції (Р. Да-рен-дорф, Л. Козер, К. Боулдінг, Дж. Бертон). Інтерес до конфліктів зміщується до проблеми їх регулювання та конструктивного вирішення. У сучасній психологічній науці правомірно говорити про утвердження підходу, що враховує суб’єктивне ставлення людини до тих чи інших подій. Стосовно конфліктів це означає, що сприйняття та інтерпретація людиною зовнішньої ситуації, власних переживань розглядається як обов’язкова умова існування конфлікту, а сама зовнішня ситуація не може автоматично зумовлювати розвиток конфлікту. Таке трактування конфлікту висвітлено у вітчизняній психології, зокрема велику увагу суб’єктивним переживанням у конфліктній ситуації приділяють Н.В. Грішина, О.А. Донченко, А.Т. Ішмуратов, М.І. Пірен, Т.М. Титаренко, Н.В. Че-пелєва. Сучасні конфліктологічні напрацювання в українській психології спрямовані на осмислення як теоретичних, так і практичних проблем у виникненні та розв’язанні конфліктів. Детермінація та природа конфліктів досліджуються, зокрема, у працях Л.Ф. Бурлачука, О.А. Дон-чен-ко, Н.Ю. Мак-си--мо-вої, Л.Е. Орбан-Лембрик, М.І. Пірен, Т.М. Ти-та-ренко. Зв’я-зок конфліктів з проблемами професіоналізації особистості розглянуто в до-слідженнях І.В. Ващенко, Л.М. Карамушки, Н.Л. Коло-мінсь-ко-го, Г.В. Лож-кіна, Н.І. По-в’я-кель.
Особливого значення набуває дослідження конфлікту в системі міжособистісних та міжгрупових соціальних стосунків людини, які визначають рольові та статусні позиції суб’єктів конфлікту. Погляд на конфлікт через призму соціальних стосунків зумовлює тлумачення конфлікту не як абстрактного явища протистояння, а як соціально-психологічного феномену, що має певну площину свого розгортання та глибину прояву. Поняття соціальних стосунків є дуже важливим для вивчення конфлікту, воно передбачає існування різноманітних зв’язків людини з її соціальним оточенням, її уявлення про себе, про інших, уявлення про норми та моральні принципи, що існують у певному соціальному середовищі, її соціальні та поведінкові стереотипи, тощо. Вивчення конфліктів в соціальному контексті висвітлено в працях Ф.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ВИБОРУ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок