Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки

Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки

Назва:
Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,78 KB
Завантажень:
45
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Смирнова Галина Юріївна
УДК 21:821.161.2-2/-6
Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та
епістолярної спадщини Лесі Українки
09.00.11 –релігієзнавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2003
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі релігієзнавства філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор
Лубський Володимир Іонович,
завідувач кафедри релігієзнавства
філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти – доктор філософських наук, професор
Саух Петро Юрійович,
ректор Житомирського педагогічного університету
імені Івана Франка
кандидат філософських наук, доцент
Чекаль Людмила Анатоліївна,
доцент кафедри філософії та культурології
Київського Національного університету
технологій та дизайну.
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені
М.Драгоманова МОН України, кафедра культурології
Захист відбудеться “ 27 ” жовтня 2003 р. о “14” годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул.Володимирська, 58, ауд.328).
З дисертацією можна ознайомитися
у бібліотеці Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (м.Київ, вул.Володимирська, 60).
Автореферат розісланий “___” вересня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук, професор Скрипка П.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Леся Українка належить до того рівня митців духовної культури, які розкривають невимовно глибокі основи людського буття. Аналіз творчості художника такого порядку настільки простий, наскільки й складний. Багатоаспектність і повнота спадщини поетеси дозволяє, з одного боку, майже безпомилково й науково коректно витлумачувати та актуалізувати будь-яку її сторону. З іншого – не просто віднайти найбільш прийнятну форму відтворення цілісного світосприйняття митця, його розуміння істини. Творчість Лесі Українки характеризується саме такою особливістю.
Актуальність теми зумовлена конструктивними процесами, що відбуваються в суспільному й культурному житті України, які порушили питання щодо місця та ролі релігії в процесі духовного відродження України та необхідністю сучасного переосмислення творчої спадщини українських письменників-мислителів, зокрема, драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки. Письменниця не могла лишитись осторонь таких важливих проблем, як значення релігії у житті людини, роль її та церкви в історичному розвитку людства, зокрема в національному поступі України, в аспекті зв’язку віри й церкви із громадським, культурним і національним життям. Взаємовплив релігії та суспільного життя в усіх його виявах і формах стає все більш помітним і в сучасній Україні.
Злободенним питанням є у наш час формування світогляду громадянина України, який відповідав би потребам самоусвідомлення й самореалізації людини ХХІ ст., будувався на принципах гуманізму, свободи творчості, свободи наукових досліджень, терпимості до носіїв протилежних переконань. У цьому напрямку, безперечно, слід звертатись і до класичних надбань, світоглядних традицій України. А сере них не можна обійти релігієзнавчі пошуки Лесі Українки і її думку про те, щонайбільш демократичною та толерантною концепцією світоглядного вибору є свобода совісті. Сьогодні, коли у Конституції України є положення про свободу світогляду й віросповідання, ця думка Лесі Українки зберігає свою актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження має безпосередній зв'язок із науковим тематичним планом кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якій виконана робота, а саме з теми “Філософія релігії як філософське релігієзнавство” (державний реєстраційний номер 97164) та програмами з курсів історії української філософії, що читаються за нормативними навчальними планами кафедри історії української філософії та культури в університеті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок