Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,42 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кузьменко Сергій Володимирович
УДК 65.014.1:631.11
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, членкор УААН,
заслужений діяч науки і техніки України
Галушко Валерій Павлович,
Національний аграрний університет,
директор Навчально-наукового інституту бізнесу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Скрипниченко Марія Іллівна,
Державна установа „Інститут економіки та
прогнозування НАН України”, керівник відділу моделювання економічного розвитку
кандидат економічних наук, доцент
Діброва Анатолій Дмитрович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри державного управління
Захист відбудеться “20“ вересня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041 м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий “17” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування нових конкурентоспроможних підприєм-ницьких структур в аграрному секторі економіки України відбувається зі значними труднощами, викликаними низкою об’єктивних та суб’єктивних причин макро- та мікроекономічного характеру. До основних з них можна віднести як відсутність системного підходу при проведенні аграрної реформи, так і наявний низький рівень матеріально-технічного забезпечення й брак фінансових ресурсів в сільськогос-подарських товаровиробників, відтік кваліфікованих трудових ресурсів, пов’язаний із погіршенням соціально-економічних умов проживання на селі тощо. Проте однією з найбільш вагомих причин слабкої пристосованості нових підприємницьких структур до жорстких умов ринкової конкуренції є недостатнє їх забезпечення керівниками та спеціалістами з належною управлінською підготовкою. Як свідчить практика, управлінська діяльність переважно більшої частини керівників та спеціалістів аграрних формувань значним чином ґрунтується на теорії та практичному досвіді, що склалися протягом останніх десятиліть функціонування командно-адміністративної системи. Рівень теоретичної управлінської підготовки сучасних аграрних менеджерів, ступінь володіння ними раціональними прийомами та інструментами розробки та прийняття управлінських рішень зводиться в основному до проблеми організації управлінських процесів.
У зазначених умовах актуальним є пошук нових підходів до вирішення проблеми організації управлінських процесів в сільськогосподарських підприєм-ствах. Враховуючи сучасні тенденції розвитку аграрного сектору, на наш погляд, запровадження програмно-цільового управління в сільськогосподарських підприєм-ствах сприятиме розробці практичних рекомендацій щодо оцінки можливостей підвищення ефективності діяльності.
Методологія використання програмно-цільового управління привертає увагу науковців і практиків. Її дослідженню присвячували праці такі українські й зарубіжні вчені, як В.А.Василенко, В.А.Вишневська, О.С.Віханський, В.П.Галушко, Є.П.Голубков, А.Д.Діброва, Г.М.Добров, Л.Є.Довгань, Й.С.Завадський, В.А.Іріков, У.Кінг, Д.Кліланд, А.А.Корєнной, А.Р.Лєйбкінд, А.Г.Лобко, Б.З.Мільнер, М.І.Молдованов, В.Д.Нємцов, Г.Х.Попов, Г.С.Поспєлов, Р.А.Райзберг, Б.Г.Салтиков, Ю.Н.Самохін, М.І.Скрипниченко, О.П.Суслов, В.Л.Тамбовцев, Т.І.Ткаченко, Р.А.Фатхутдінов та інші науковці. В роботах вчених вирішено широке коло проблем теорії і практики програмно-цільового управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок