Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,59 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
КОЛІБАБЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК:633.63:631.582:631.86
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР
ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО
ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ
на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Дослідження проведені на Верхняцькій дослідно-селекційній станції Інституту цукрових буряків УААН протягом 1994-2001 років
Науковий керівник | доктор сільськогосподарських наук, професор
ЗАРИШНЯК Анатолій Семенович,
Інститут цукрових буряків УААН,
завідувач лабораторії діагностики та оптимізації
живлення
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор,
ЕРМАНТРАУТ Едуард Рудольфович,
Інститут цукрових буряків УААН, завідувач
лабораторії математичного моделювання та
інформаційних технологій
кандидат сільськогосподарських наук, доцент СКРИПЛЬОВ Олександр Людвигович,
Національний аграрний університет Ради міністрів України, доцент кафедри рослинництва і
кормовиробництва
Провідна установа | Уманський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, м. Умань.
Захист дисертації відбудеться 14 лютого 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 360. 01 при Інституті цукрових буряків УААН за адресою: 03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту цукрових буряків УААН (другий корпус).
Автореферат розісланий 10 січня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат с.-г. наук Л. І. Сторожик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Задоволення зростаючих потреб населення в продуктах харчування базується на широкому впровадженні у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, науково-обґрунтованих технологій їх вирощування, удосконаленні систем сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення та застосуванні інтегрованого захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб.
Актуальність теми. Однією з умов ефективного використання добрив є внесення їх у сівозміні у певній системі. В цьому відношенні особливої цінності набувають дані багаторічних стаціонарних польових досліджень, де враховується не лише пряма дія добрив, але й їх післядія.
Доцільність подальшого вивчення впливу застосування органічних і мінеральних добрив на продуктивність культур у сівозміні обумовлена необхідністю раціонального їх використання – диференційованого внесення в оптимальних дозах із врахуванням конкретних грунтово-кліматичних умов і біологічної потреби рослин в елементах живлення.
Поряд з цим зростає цінність даних тривалого внесення мінеральних і органічних добрив і їх поєднання в різних дозах на ріст та розвиток таких важливих сільськогосподарських культур як буряки цукрові, пшениця озима, ячмінь ярий, і впливу цих факторів на деякі показники родючості чорнозему опідзоленого і винос урожаєм поживних речовин з ґрунту.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, що подані в дисертаційній роботі до захисту, є складовою частиною тематики Інституту цукрових буряків УААН і виконані відповідно до завдання НТП УААН „Цукрові буряки” на 1990 – 1995 рр., 1996 – 2000 рр. та 2001 – 2005 рр. (номери державної реєстрації UA01001023P, 0196U012876 і 0101U001246 ) і були складовою тематики: „Розробка та обґрунтування системи удобрення в зерно-буряковій сівозміні, яка забезпечує найбільший вихід продукції з одиниці площі та підвищення родючості ґрунту”.
Мета і завдання досліджень. Основною метою досліджень було виявити особливості формування продуктивності культур в окремій ланці зерно-бурякової сівозміни залежно від системи удобрення.
Для досягнення цієї мети програмою досліджень були визначені такі завдання:
– встановити параметри впливу тривалого застосування добрив на водний та поживний режими ґрунту;
– провести аналіз дії та післядії різних доз добрив і співвідношення в них елементів живлення на процеси росту та розвитку рослин, формування урожаю і його якості в зерно-буряковій сівозміні;
– визначити винос і коефіцієнти використання основних елементів живлення із мінеральних добрив на фонах з гноєм і без нього;
– дослідити залежність технологічних якостей зерна пшениці озимої, ячменю ярого та коренеплодів буряків цукрових від умов живлення;
– дати енергетичну і економічну оцінку ефективності застосування органічних і мінеральних добрив під культури ланки зерно-бурякової сівозміни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок