Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,55 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
БЕРЕЖИНСЬКА Тетяна Василівна
УДК 371.136:371.26 – 057.874
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Бібік Надія Михайлівна,
АПН України, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Тарасенко Галина Сергіївна,
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
завідувач кафедри педагогіки
і методики початкового навчання;
кандидат педагогічних наук, доцент
Мартиненко Світлана Миколаївна,
Київський міський педагогічний
університет імені Б.Д. Грінченка,
завідувач кафедри педагогіки,
декан педагогічного факультету
Захист відбудеться 8 листопада 2007 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-д.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-д).
Автореферат розісланий 5 жовтня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Д. Березівська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Пріоритетні тенденції розвитку національної системи освіти всіх рівнів окреслено Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), Законом України “Про загальну середню освіту”, Концепцією загальної середньої освіти. На сьогодні відбулися глибинні зміни в цілях, змісті, структурі загальної середньої освіти, в характері оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Новій системі оцінювання притаманна позитивна спрямованість, що ґрунтуються на врахуванні рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. За таких умов оцінювання стає не тільки засобом діагностики рівня реалізації поставлених цілей, але й вагомим чинником навчання, розвитку та виховання школярів, основою для коригування процесу і результатів пізнавальної діяльності, прогнозування подальших цілей та перспектив у навчанні.
В аспекті досліджуваної проблеми чимало напрацювань у галузі педагогіки й методики загальної і початкової освіти. Зокрема, схарактеризовано якості результатів пізнавальної діяльності учнів (С.У Гончаренко, І.Я. Лернер, О.Я. Савченко, І.С. Якиманська); розкрито зміст, функції та завдання оцінювання (Ш.А. Амонашвілі, К.Г. Делікатний, В.О. Онищук, В.М. Полонський); визначено принципи оцінювання та вимоги до його здійснення (Ю.К. Бабанський, С.І. Перовський, М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибович); обґрунтовано критерії та норми оцінювання навчальних досягнень учнів на загальнопедагогічному рівні (Н.М. Буринська, О.І. Ляшенко); розроблено систему контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів (Т.М. Байбара, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко, Н.С. Коваль, В.О. Мартиненко, К.І. Пономарьова, О.Ю. Прищепа); досліджено форми і види педагогічних оцінок і оцінних шкал (Б.Г. Ананьєв, Л.П. Одерій, С.І. Руновський, С.Ф. Сухорський); упроваджено технології внутрішнього та зовнішнього оцінювання на засадах компетентісного підходу (Н.М. Бібік, О.І. Локшина, О.І. Пометун, О.Я. Савченко, С.Е. Трубачева).
Важливим чинником забезпечення всебічності й багатовимірності в оцінюванні якості початкової освіти стає кваліметричний підхід, теоретичні та практичні засади якого викладено в роботах О.Л. Ануфрієвої, Г.А. Балла, В.П. Безпалька.
Окремі аспекти використання в оцінюванні тестових технологій та інших незалежних контрольно-оцінювальних процедур, упровадження зовнішніх форм моніторингу якості освіти знайшли висвітлення в роботах І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок