Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІЗОХІНОЛІНОВМІСНІ СПІРАНИ НА ОСНОВІ ЦИКЛОАЛКІЛОВАНИХ О-БРОМОМЕТИЛФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ

ІЗОХІНОЛІНОВМІСНІ СПІРАНИ НА ОСНОВІ ЦИКЛОАЛКІЛОВАНИХ О-БРОМОМЕТИЛФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ

Назва:
ІЗОХІНОЛІНОВМІСНІ СПІРАНИ НА ОСНОВІ ЦИКЛОАЛКІЛОВАНИХ О-БРОМОМЕТИЛФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,21 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Костирко Олена Олегівна
УДК 547.833.3ў856ў869ў873
ІЗОХІНОЛІНОВМІСНІ СПІРАНИ НА ОСНОВІ ЦИКЛОАЛКІЛОВАНИХ
О-БРОМОМЕТИЛФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ
02.00.03-органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2002
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi органiчноп хiмiп хiмiчного факультету Кипвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
Науковий керiвник: доктор хiмiчних наук, професор Ковтуненко Володимир Олексiйович Кипвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, професор кафедри органiчноп хiмiп
Офiцiйнi опоненти: доктор хiмiчних наук, професор Пономарьова Енгельсина Олександрівна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри органічної хімії та технології органічних сполук кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Дзвінчук Ігор Борисович Інститут органічної хімії НАН України, старший науковий співробітник
Провiдна установа: Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
Захист вiдбудеться “17” грудня 2002 р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованоп вченоп ради Д 26.001.25 Кипвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Кипв, вул. Володимирська, 64.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковій бiблiотецi Кипвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розiсланий “4” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоп вченоп ради, к.х.н., доц. Комаров І.В.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гетероциклічні спірани привертають дедалі зростаючу увагу хіміків та фармакологів завдяки наявності серед їх похідних великої кількості біологічно активних сполук як природного, так і синтетичного походження. Зокрема, ізохіноліновмісні спірани виявляють майже повний спектр активної дії на ЦНС за сучасною систематикою ЦНС-активних сполук. Серед них виявлено сполуки, активні проти HIV інфекцій, що дозволяє використовувати пх для лiкування деяких форм СНІДу. У пошуці нових біологічно активних сполук серед ізохіноліновмісних спіранів перебувають такі лідери світової фарміндустрії, як Merck, Hoechst-Roussel Pharm. Inc., American Home Products та інші. Тож створення нових підходів до синтезу похідних ізохіноліновмісних спіранових систем є без сумніву актуальним завданням. Очевидної цінності в цьому контексті набувають так звані синтонні підходи, які відкривають шляхи до широких рядів нових ізохіноліновмісних спіранів, роблячи їх тим самим доступними для фармакологічних досліджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у рамках наукових тем кафедри органiчноп хiмiп Кипвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка № 01БФ037-03 “Синтез та дослiдження бiологiчно активних гетероциклiчних сполук” № д/реєстрацiп 0101 U 002175, № 97076 “Синтез бiологiчно активних сполук” № д/реєстрацiп 0197 U 003079. Частина дослiджень виконана при пiдтримці Державного фонду фундаментальних дослiджень, договiр № Ф4/1693-97 “Пошук нових похiдних фенiлоцтовоп кислоти”, № д/реєстрацiп 0197 U 014606.
Мета і задачі дослiдження. Метою нашого дослідження було створення нового підходу до синтезу похідних спiроізохінолінового ряду та спіроциклiчних систем, що містять ядра конденсованих ізохінолінів. Досягнення цієї мети передбачало вирішення таких задач:—
розробити метод синтезу циклоалкілованих о-бромометилфенілацето-нітрилів, а саме — 1-[2-(бромометил)феніл]циклопентанкарбонітрилу та 4-[2-(бромометил)феніл]тетрагідро-2H-піран-4-карбонітрилу;—
дослідити їх взаємодію з первинними, в тому числі поліфункціональними амінами, а також з гідразином та його похідними.
Ізохіноліновмісні спірани (об'єкт дослідження), зокрема, одержані методами органічного синтезу. Спіро[ізохінолін-4(1Н),1ў-циклопентан]-3(2Н)-іміни та 2',3',5',6'-тетрагiдроспіро[ізохінолін-4(1Н),4ў-4Н-піран]-3(2Н)-іміни та конденсовані спіранові системи, що містять зазначені ядра, (предмет дослідження) вивчені за допомогою сучасних методів дослідження органічних сполук, а саме — ІЧ-, ЯМР-1Н, 13С, мас - спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, хромато-мас-досліджень тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ІЗОХІНОЛІНОВМІСНІ СПІРАНИ НА ОСНОВІ ЦИКЛОАЛКІЛОВАНИХ О-БРОМОМЕТИЛФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок