Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,87 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
міністерство освіти і науки україни
національний університет “львівська політехніка”
 
титаренко валерій євгенійович
удк 658.011.2:334.716.009.02
ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ЛЬВІВ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі маркетингу та логістики в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
КРИКАВСЬКИЙ Євген Васильович,
Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри маркетингу та логістики
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор,
ШТЕФАНИЧ Дмитро Андрійович,
Інститут економіки і підприємництва, завідувач кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, доцент,
ЗОЗУЛЬОВ Олександр Вікторович,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", доцент кафедри промислового маркетингу
Провідна установа: | Харківський національний економічний університет, кафедра бізнесу та підприємництва, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться “21” жовтня 2005 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 в Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, м. Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ІV н.к., ауд. 301б).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “20” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
д.е.н., проф. | Алєксєєв І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Об’єктивний процес формування ринкового середовища висуває на перший план проблему забезпечення ефективного функціонування промислового підприємства та його швидкої адаптації до нових умов. Актуальність питання забезпечення конкурентоспроможності підприємств зростає внаслідок інтеграції України в міжнародні організації та становлення ринкової економіки, що посилює нестабільність зовнішнього середовища. Розвиток здатності до ефективного ведення конкурентної боротьби у промислових підприємств ускладнюється потребою у своєчасній реакції на зміни в зовнішньому середовищі, а це, своєю чергою, зумовлює доцільність формування підходів до забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розроблення таких підходів визначає необхідність дослідження конкурентоспроможності, методів її аналізу та оцінювання, шляхів її формування та розвитку.
Значний науковий внесок у дослідження проблем конкурентоспроможності підприємства зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М.І.Долішній, В.М.Геєць, О.Є.Кузьмін, Є.В.Крикавський, І.В.Алєксєєв, Й.М.Петрович, Н.І.Чухрай, Л.Г.Ліпич, Д.А.Штефанич, О.В.Зозульов, В.М.Гриньова, Ю.В.Іванов, Я.Д.Плоткін, К.Макконел, С.Брю, Ф.Котлер, М.Портер, М.Трейсі, Ф.Вірсема, Г.Хемел, К.Прахалад, Е.Демінг, Л.Раменський, Г.К.Азоєв, А.П.Челенков, Г.Л.Багієв, Р.А.Фатхудінов, А.Ю.Юданов. В їх працях розглянуто питання діяльності підпри-ємства в умовах конкуренції, розвитку та оцінювання конкурентоспро-можності підприємства та його продукції, класифікації чинників конкуренто-спроможності. Водночас необхідно відзначити, що в літературі виділено лише окремі аспекти проблеми управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, тобто відсутній комплексний підхід до розвитку конкуренто-спроможності, який ґрунтувався би на структуризації оцінювання конкуренто-спроможності підпри-ємства та ідентифікації системи чинників конкурентоспроможності.
Необхідність розвитку конкурентоспроможності промислових підприємств через активне використання чинників конкурентоспроможності та обґрунтування відповідних положень щодо оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах становлення та розвитку національної економіки стали основою для вибору теми дисертаційного дослідження, визначили його мету та завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок