Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУ СПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загрузка...

ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУ СПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУ СПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,38 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ЛУЖАНСЬКА Тетяна Юріївна
УДК 911.3: 63 (477.85)
ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУ СПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Спеціальність 11.00.02.- економічна і соціальна географія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
Львів – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
Науковий керівник: кандидат географічних наук, професор
Пушкар Іван Миколайович,
завідувач кафедри економічної і соціальної географії Тернопільського державного педагогічного університету
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Жупанський Ярослав Іванович,
завідувач кафедри географії і картографії України Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
кандидат географічних наук,
Влах Мирослава Романівна,
доцент кафедри економічної і соціальної географії
Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Провідна установа: Інститут географії НАН України, відділ суспільно-географічних досліджень, м. Київ
Захист відбудеться "20" червня 2003 року о „14" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, ауд.26)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 17)
Автореферат розісланий ,,19” травня 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
д.г.н., професор Волошин І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Під впливом аграрних реформ в Україні проходять корінні зміни в сільському господарстві, які пов'язані з формуван-ням сучасних виробничо-територіальних типів господарств. В українській та зарубіжній суспільно-географічній літературі є ряд праць, в яких висвітлю-ються питання формування окремих типів сільськогосподарських підприємств. Проте, концепції їх формування базувалися на старих принципах соціально-економічного розвитку, а тому потребують переосмислення відповідно до існуючої економічної системи в Україні та світоглядних тенденцій.
Особливо актуальним є типологічний підхід на сучасному етапі, коли під впливом роздержавлення реформується аграрна сфера економіки, виникають різні форми власності та нові типи сільськогосподарських підприємств. Важ-ливе значення має виявлення типових рис у спеціалізації сільськогосподар-ських підприємств регіону, функціональних зв'язках, формах територіального зосередження виробництва, видах мотивації аграрної регіональної діяльності. Попри всю важливість дослідження територіальної організації основних типів сільськогосподарських підприємств, ці типи поки що недостатньо досліджені як із позицій економічної науки, так і суспільної географії. Аналіз типів організації території дозволяє критично оцінити сучасну систему використан-ня земель і обґрунтувати шляхи більш повного використання ресурсів при формуванні перспективних виробничо-територіальних типів сільськогосподар-ських підприємств. Необґрунтованими залишаються теоретичні та методичні основи виявлення та аналізу сучасних типів сільськогосподарських підпри-ємств, їх територіальних поєднань, спеціалізації і адаптації до ринкових умов.
Тому перед суспільно-географічною наукою ставляться нові завдання -
науково обґрунтувати процеси реформування аграрного сектора економіки, вивчити шляхи агропромислової інтеграції в сучасних умовах та прогнозувати формування найбільш ефективних типів виробничо-територіальних поєднаньсільськогосподарських підприємств на перспективу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослід-ження дисертаційної роботи погоджено з науковими планами кафедри еконо-мічної і соціальної географії Тернопільського державного педагогічного уні-верситету, кафедри економіки та менеджменту Мукачівського технологічного інституту згідно з науковим напрямком 08.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУ СПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок