Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВЕРМИКОМПОСТУ

ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВЕРМИКОМПОСТУ

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВЕРМИКОМПОСТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,07 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Українська академія аграрних наук
національний науковий центр
„ інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”
(ННЦ “Імесг”)
СЕНЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 
УДК 1.171:631.468.514.239
ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВЕРМИКОМПОСТУ
05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
смт Глеваха – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті по прогнозуванню та випро-буванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрНДІПВТ) Мініс-терства аграрної політики України та Національному науковому центрі “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” УААН.
Науковий керівник: академік УААН та РАСГН, доктор технічних наук, професор, заслуже- ний діяч науки і техніки України Погорілий Леонід Володимирович,
Український науково-дослідний інститут по прогнозуванню та випро-
буванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва,
директор.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Лінник Микола Кіндратович, Українська академія аграрних наук, заступник академіка-секретаря відділення механізації і електрифікації;
кандидат технічних наук Шацький Віктор Васильович, Інститут механізації тваринництва Української академії аграрних наук, директор .
Провідна установа: Львівський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України.
Захист відбудеться “16 ” червня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 27.358.01 при ННЦ “Інститут механізації та електрифікації сільського госпо- дарства” УААН за адресою: 08631, смт Глеваха, Васильківський район, Київська область.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ННЦ “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства” за адресою: 08631, смт. Глеваха, Васильківський район, Київська
область, ННЦ “ІМЕСГ”.
Автореферат розісланий 15 травня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради канд. техн. наук В.В. Адамчук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається назрілою необхідністю виробництва нових видів ви-сокоефективних добрив на основі гуміномістких речовин в зв’язку із значним скороченням тва-ринництва в Україні. Їх дефіцит складає близько 300 млн. т на рік.
На даний час розробка теорії і практики біоконверсії органічних речовин з застосуванням технології вермикомпостування є одним з важливих напрямків забезпечення сільського господар-ства ефективними добривами - біогумусом, а також цінним білком з біомаси дощових черв’яків. Для впровадження таких технологій в господарствах необхідно відпрацювати промислову техно-логію виробництва біогумусу.
Виробництво біогумусу дасть змогу замістити до 30% нормативної потреби в мінераль-них добривах та підвищити їх віддачу на 25-30%.
Крім біогумусу, в сільськогосподарському виробництві біомасу дощових черв’яків до-цільно використовувати для виробництва білкового борошна, білкових добавок, виготовлення ме-дичних і фармакологічних препаратів, розробки бактеріологічних поживних середовищ, а також для годівлі птиці і риби.
Проте, не дивлячись на актуальність, вермикомпостування не набуло широкого розпов-сюдження в Україні через відсутність технічних засобів механізації основних технологічних опе-рацій для його виробництва з сприйнятними витратами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.
Дослідження, що склали основу дисертаційної роботи, виконувалися у відповідності з державними програмами: “Програма виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 р.”, „Програма робіт по розробці обладнання для виробництва товарного біогумусу”, та науковими роботами тематичного плану Міністерства аг-рарної політики України (1992-1998 роки): ”Створити системо-технічні засоби для вдосконалення меліоративно-структурного відновлення грунту на основі копролітів вермикультури” ( № ДР 0192U112211); „Розробка технологічних та системо-технічних рішень і обладнання для утилізації відходів” ( № ДР 0194U025879); „Проведення систематизації та наукове обгрунтування техноло-гічних рішень і розробка комплексу технічних засобів для механізованої технології вермикомпос-тування на відкритих майданчиках” (№ ДР 0197U013837).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВЕРМИКОМПОСТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок