Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ТЕОРІЙ

ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ТЕОРІЙ

Назва:
ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ТЕОРІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,34 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
СЕЛІВЕРСТОВ РОМАН ГРИГОРОВИЧ
УДК 539.3
ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ТЕОРІЙ
01.02.04. – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі механіки
Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Опанасович Віктор Костянтинович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра механіки
Офіційні опоненти
доктор фізико-математичних наук, професор
Осадчук Василь Антонович,
Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри “Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій”
доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор
Шваб’юк Василь Іванович,
Луцький державний технічний університет, проректор з наукової роботи
Провідна установа
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів),
відділ механіки композиційних матеріалів
Захист відбудеться “4” вересня 2003 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.195.01 при Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача за адресою: 79060, Львів-60, вул. Наукова 3-б.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інститутуі прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова 3-б.
Автореферат розісланий “24” липня 2003 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат фізико-математичних наук П. Р. Шевчук.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Деталі машин і елементи конструкцій у вигляді пластин різної товщини широко застосовуються в інженерній практиці. Іх довговічність у багатьох випад-ках визначається наявністю в них концентраторів напружень типу тріщин. Тому значний теоретичний і практичний інтерес має вивчення розподілу напружень та деформацій поблизу таких дефектів при різних видах навантаження.
Розрахунок пластинчатих елементів конструкцій з використанням тривимір-них співвідношень теорії пружності пов’язаний зі значними матема-тичними труднощами. Тому актуальним є застосування двовимірних теорій згину пластин, що значно спрощує математичну модель їх деформування, але дозволяє врахувати вплив товщини пластини і анізотропії фізико-механічних характеристик матеріалу на напружено-деформований стан (НДС) пластини.
Переважна більшість досліджень НДС пластин за уточненими теоріями згину типу Рейсснера і типу Тимошенка проведені для випадку однієї тріщини або періодичної системи тріщин у одношаровій пластині при умові, що береги тріщин під час деформування пластини не контактують. Тому побудова розв’язків задач згину трансверсально-ізотропних і шаруватих пластин з системою довільно орієнтованих тріщин, а також урахування взаємодії берегів тріщин формує важливий та актуальний науковий напрям як з теоретичної, так і з прак-тич-ної точок зору, оскільки дозволяє визначити закономірності розподілу силових та моментних чинників, виробити рекомендації щодо оптимального вибору властивостей пластинчатих елементів залежно від умов експлуата----ції конструкцій та вказати режими безпечної роботи, щоб запобігти їх руйнуванню.
Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконувалась у рамках держбюджетних тем кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка “Задачі динамічної та квазістатичної термопружності для структурно-неоднорідних тіл і дослідження зв’язаних термомеханічних процесів при фрикційному контакті” (держреєстрація №0199U003622) та “Некласичні моделі та методи досліджень перехідних процесів у структурно-неоднорідних пружних середовищах” (держреєстрація № 0102U003570).
Метою дисертаційної роботи є: узагальнення підходу Опанасович В.К., Делявський М. В., Подхорецкі А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ТЕОРІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок