Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 РР. )

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 РР. )

Назва:
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 РР. )
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,14 KB
Завантажень:
97
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
БІЛОКІНЬ ОЛЕНА ІВАНІВНА
УДК 323.1 ( =161.2) (470) “1906/1917”
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(1906-1917 РР. )
Спеціальність 07.00.01 –Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук
Харків - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник  доктор історичних наук, професор КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри українознавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор ХАРИТОНОВ ВОЛОДИМИР ЛЬВОВИЧ, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м.Харків), професор кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн
кандидат історичних наук, доцент НАУМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків) доцент кафедри історії України
Провідна установа  Донецький національний університет, кафедра історії України, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк
Захист відбудеться " 29 " травня 2001 року о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (адреса: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія ІV-65).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).
Автореферат розісланий 28 квітня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Пугач Є.П.
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності наприкінці ХХ століття стало логічним завершенням національно-визвольних змагань українського народу за свою державність. Ці події викликали значний інтерес громадськості до історії українського національно-визвольного руху , стимулювали переосмислення історичного місця і ролі України у складі Російської імперії та Радянського Союзу. Чимало аспектів цієї складної і багатогранної теми потребує спеціального дослідження. Одним із них є українське питання в роботі російського парламенту – Державної Думи - в 1906-1917 роках, яке досі комплексно не вивчалося. Вивчення історичного досвіду парламентської діяльності українських думських громад важливе передусім з точки зору особливостей становлення політичної культури українського суспільства, характеру українсько-російських стосунків. Воно має цілком конкретні паралелі з сучасними політичними і національними процесами в українській державі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації є складовою частиною досліджень загальноуніверситетської кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна “Національно-визвольний рух в Україні в ХІХ – ХХ століттях ” і ”Україна в сучасній російській історіографії”.
Об'єктом дослідження є українське питання в Державній Думі Російської імперії.
Предметом дисертаційного дослідження є діяльність українських парламентських громад та думських фракцій щодо постановки та обговорення українських національних вимог в Державній Думі усіх чотирьох скликань.
Хронологічні рамки роботи - 1906-1917 рр. - обумовлюються терміном діяльності Державної Думи Російської імперії.
Мета дисертаційного дослідження - проаналізувати позицію українських парламентських громад та ставлення фракцій Державної Думи Російської імперії до українських національних проблем; визначити місце і роль, а також ступінь реалізації українських національних вимог у законотворчій діяльності загальноросійського парламенту.
У відповідності до мети дослідження дисертантка прагнула розв'язати такі завдання:
·
визначити мету, методи та основні напрямки діяльності представників різних політичних течій українського суспільства у відстоюванні своїх національних вимог;
· з'ясувати програмні засади загальноросійських політичних партій з національного питання в цілому і визначити їх ставлення та позицію їхніх думських фракцій щодо українських вимог зокрема;
· проаналізувати склад і політичну орієнтацію депутатів Державної Думи від українських губерній;
· порівняти організаційні умови та характер діяльності українських парламентських фракцій-громад у Державній Думі різних скликань;
· проаналізувати процес постановки, обговорення та прийняття рішень щодо українських національних проблем у роботі Державної Думи кожного скликання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 РР. )

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок