Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)

СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)

Назва:
СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,51 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
Денискіна Ганна Олександрівна
УДК 811.161.2’ 42
СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ
ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю
(на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – академік АПН України,
доктор філологічних наук, професор
МАЦЬКО Любов Іванівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, завідувач
кафедри стилістики української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
СТИШОВ Олександр Анатолійович,
Київський національний лінгвістичний
університет, завідувач кафедри фонетики
і граматики слов’янських мов.
кандидат філологічних наук,
БИБИК Світлана Павлівна,
Інститут української мови НАН України
старший науковий співробітник
відділу стилістики і культури мови.
Провідна установа – Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського,
кафедра української мови і загального мовознавства,
Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “ 19_” _квітня___ 2005 року о _1400____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий __10__”__березня______ 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гальона Н.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Немає сфери людської діяльності, яку не можна було б розглянути крізь призму спілкування. Сам процес спілкування на сучасному етапі розвитку української літературної мови виокремлюється у самостійну сферу діяльності з власною стратегією реалізації тих чи інших комунікативних, пізнавальних, агітаційних завдань. Усе актуальнішою стає проблематика досліджень, пов’язана з цим процесом, особливо у сфері телевізійної масової інформації. Такі науки, як мовознавство, психологія, філософія, соціологія повсякчас звертаються до традиційних проблем з багатовіковою історією, які коротко формулюються: “мова і мислення”, “мова і спілкування”. Природно, що до уваги окремих дисциплін потрапляють лише ті аспекти комунікації, які найтісніше пов’язані з предметом кожної з них.
Подолати різницю у підходах до вивчення спілкування можливо лише за умов розгляду цього процесу як складного соціолінгвістичного феномена, що потребує не тільки міждисциплінарних досліджень, але й інтеграції усіх накопичених знань на основі певного методологічного принципу. У лінгвістиці, комунікативістиці, прагматиці та інших науках, що займаються вивченням феномена спілкування, були спроби розробити подібний метод аналізу, який дозволив би об’єктивувати наші уявлення про змістову структуру і змістову насиченість тексту. Роботи О.О. Потебні, О.М. Пєшковського, Л.В. Щерби, М.М. Бахтіна, О.А. Земської, М.М. Кожиної, Н.Д. Арутюнової, С.Я. Єрмоленко, Ф.С. Бацевича та багатьох інших вчених мають величезну вагу для подальшої розробки інтегруючих методів вивчення складного процесу комунікації.
Необхідність вивчення мови в динаміці її розвитку і реального функціонування зумовлена важливістю суспільної функції, яку виконує українська літературна мова в новітньому інформаційному просторі. Сучасна функціональна стилістика, психолінгвістика, соціолінгвістика та теорія комунікації дали змогу розробити велику кількість моделей спілкування, але жодна з них не висвітлює всього розмаїття проблем, пов’язаних з особливостями функціонування діалогічної форми телевізійного дискурсу. Важливого значення під час вибору напрямків і методів вивчення комунікативного процесу набуває принцип діалектичної єдності мови і мовлення: мова існує лише в мовленні і завдяки мовленню.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок