Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,64 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БИСТРОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
УДК 658.5
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Спеціальність 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна
Харківський державний економічний університет,
завідуюча кафедрою бізнесу та підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Тимофєєв Володимир Миколайович
Харківський державний політехнічний університет,
завідуючий кафедрою економічного аналізу та обліку
кандидат економічних наук, доцент
Рябченко Олена Петрівна
Університет внутрішніх справ (м. Харків),
доцент кафедри економіки та організації господарської діяльності
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
кафедра економіки та менеджменту, Міністерство освіти і
науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “20” квітня 2000 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а
Автореферат розісланий “20” березня 2000 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Іванов Ю.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Робота підприємств у ринкових умовах господарювання спонукає їх здійснювати пошук ефективних шляхів розвитку виробництва. Важлива роль у вирішенні цієї задачі належить підготовці виробництва конкурентоспроможної продукції, яка користується стійким попитом на ринку. Серед факторів, які цьому сприяють, важливе значення мають організаційні. Тому особливе місце в розвитку підготовки виробництва займає її організація. Конкурентоспроможна продукція створюється при умові наявності відповідного виробничого та наукового потенціалу. Для забезпечення попиту на продукцію, яку виготовляє підприємство, а також для своєчасної пропозиції нових виробів з метою задоволення потреб ринку йому необхідно володіти достатніми засобами, що дозволять здійснити підготовку їхнього виробництва. В сучасних умовах виробництва дуже важливо знайти нові напрямки і методи поєднання наукових досліджень з виробництвом, можливості для скорочення тривалості циклу від зародження нової ідеї до впровадження її результатів. Тому нині існує потреба перебудови організації підготовки виробництва на підприємствах.
Проблемам організації підготовки виробництва, її ролі у виробничому процесі присвятили дослідження багато учених-економістів: В.Г.Алієв, Ю.Д.Аміров, В.П.Бабич, В.К.Беклешев, В.М.Гриньова, Г.М.Добров, Б.Ф.Зайцев, Н.І.Комков, В.М.Ліхтенштейн, Н.К.Моїсеєва, Р.Л.Сатановський, О.Г.Туровець та ін. У роботах цих авторів розглянуті питання організації планування етапів процесу підготовки виробництва нових виробів. Але до теперішнього часу недостатньо досліджені питання організації підготовки виробництва нових виробів, процес планування, який повинен бути провідною ланкою в умовах ринкових відносин.
Актуальність і значення сукупності цих проблем зумовили вибір теми дисертації, визначили її мету і задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось згідно з планами наукових досліджень Харківського державного економічного університету в рамках державної науково-технічної програми.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо розвитку процесу організації підготовки виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах ринку. Для досягнення поставленої мети було сформульовано та вирішено такі задачі:
узагальнено поняття "підготовка виробництва" та визначено сучасний зміст організації підготовки виробництва на підприємстві;
теоретично обґрунтовано проблеми організації та розвитку підготовки виробництва;
проведено аналіз виробничої діяльності підприємства;
розглянуто особливості бізнес-планування підготовки виробництва в умовах ринку;
обґрунтовано можливість та необхідність використання програмно-цільового підходу до організації процесу підготовки виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок