Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЗІ СКЛАДНИМ АД’ЄКТИВОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі підмови будівництва)

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЗІ СКЛАДНИМ АД’ЄКТИВОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі підмови будівництва)

Назва:
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЗІ СКЛАДНИМ АД’ЄКТИВОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі підмови будівництва)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,59 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЩЕГЛОВА Тетяна Євгенівна
УДК 811.161.1'373.46
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
ЗІ СКЛАДНИМ АД’ЄКТИВОМ:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
(на матеріалі підмови будівництва)
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Турута Ірина Іванівна,
доцент кафедри загального
та російського мовознавства
Дніпропетровського національного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Зірка Віра Василівна,
завідувач кафедри іноземних мов Центру наукових
досліджень та викладання іноземних мов
НАН України (Дніпропетровське відділення)
кандидат філологічних наук, доцент
Бондарчук Маргарита Миколаївна,
завідувач кафедри філологічних та природничих
дисциплін Національного авіаційного університету
Захист відбудеться 22 лютого 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, ауд. 1306.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.
Автореферат розіслано “18” січня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М. С. Ковальчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У результаті динамічних процесів останніх років у різних терміносистемах з’являється велика кількість складених термінів. Вони традиційно потрапляють у поле зору будь-якого вченого, котрий досліджує якусь конкретну терміносистему або ж вирішує загальні проблеми термінологічної номінації (К. Я. Авербух, М. М. Бондарчук, Т. М. Горшкова, С. В. Гриньов, В. П. Даниленко, В. В. Зірка, О. М. Кожин, В. М. Лейчик, Л. О. Манерко, Т. С. Пристайко, Л. І. Ручина, Т. В. Ханташкєєва та ін.). Однак практично відсутні праці, присвячені аналізу розчленованих термінів, що включають до свого складу складний ад’єктив (СА), виражений прикметником або ад’єктивованим дієприкметником.
Актуальність дисертаційного дослідження визначається необхідністю комплексного дослідження структурних, семантичних, ономасіологічних і когнітивних характеристик термінологічних словосполучень із СА, їх розгляду як термінів певної сфери діяльності, які найповніше відображають спеціальні знання про предмети, процеси, явища тощо, а також недостатньою вивченістю цієї проблеми в лінгвістиці. Науковий інтерес до СА у складі термінологічних словосполучень є актуальним і в руслі вивчення таких сучасних мовних тенденцій, як прогресуючий аналітизм та прагнення до лінгвістичної економії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною державного плану науково-дослідної роботи “Актуальні проблеми русистики й загального мовознавства”, яка виконувалась на кафедрі загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету в 2004 – рр.
Мета полягає в комплексному дослідженні термінологічних словосполучень з СА. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
1) висвітлити основні проблеми, пов’язані з вивченням складеного терміна як одиниці спеціальної номінації;
2) виявити основні типи СА в термінологічних словосполученнях підмови будівництва і дати їм граматико-семантичну та словотвірну характеристики;
3) розглянути семантику стрижневого компонента складеного терміна із СА; виявити тематичні групи термінів, які включають складний ад’єктив;
4) встановити ознаки, відображувані складним ад’єктивом у сполученні з конкретними опорними термінами;
5) розглянути семантику першого і другого компонентів складного ад’єктива з наступною їх систематизацією за семантичними групами;
6) виявити особливості структурної організації складених термінів зі складним ад’єктивом; визначити й описати основні структурні моделі термінологічних словосполучень із СА;
7) виявити когнітивно-ономасіологічні механізми породження термінологічних словосполучень із СА; визначити й описати основні когнітивно-ономасіологічні моделі складеного терміна.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЗІ СКЛАДНИМ АД’ЄКТИВОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі підмови будівництва)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок