Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез і модифікація глюкозамінідів

Синтез і модифікація глюкозамінідів

Назва:
Синтез і модифікація глюкозамінідів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,90 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НацIональна академія наук України
Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського
Сідорова Катерина Олександрівна
УДК 547.455.623’233.1
Синтез і модифікація глюкозамінідів
02.00.10 - біоорганічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Міністерство освіти та науки України.
Науковий керивник - | доктор хімічних наук, професор,
Земляков Олександр Євгенович,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
професор кафедри органічної хімії.
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор,
Давиденко Тетяна Іванівна,
Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського НАН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат хімічних наук,
Данилова Олена Іванівна,
Одеська національна академія харчових технологій,
Міністерство освіти та науки України,
старший науковий співробітник
Провідна установа - | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра органічної хімії.
Захист відбудеться “ 26 ” січня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 при Фiзико-хiмiчному iнституті iм. О.В. Богатського НАН України (65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН України.
Автореферат розісланий “ 20 ” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник |
Л.О. Литвинова
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Одним з найважливіших напрямків хімії аміноцукрів є розробка методів побудови глікозамінідного зв'язку, оскільки головною формою існування вуглеводів у природі є сполуки з глікозидним зв'язком. Синтез глікозидів 2-аміно-2-дезоксицукрів на відміну від нейтральних сахаридів має ряд істотних особливостей, що обумовлено находженням аміногрупи в безпосередній близькості до глікозидного центру. Найбільш поширеними методами О-глікозамінідування є оксазоліновий синтез і різні варіанти методу Кенігса-Кнорра - взаємодія ацилгалогеноз із спиртами і фенолами в присутності акцепторів галогеноводню: оксид і карбонат срібла або ацетат, ціанід, бромід ртуті(II). Проте, не дивлячись на те, що методи можуть вважатися достатньо добре розробленими, у кожному конкретному випадку часто виникає необхідність знаходження оптимального методу і спеціальних умов реакції.
При вирішенні завдання спрощення схеми отримання глікозидів мурамоїлдипептиду на кафедрі органічної хімії ТНУ була встановлена можливість проведення синтезу глікозидів N-ацетил-D-глюкозаміну при використовуванні найпростішого і доступного глікозил-донору – 2-ацетамідо-3,4,6-три-О-ацетил-2-дезокси--D-глюкопіранозилхлориду у присутності нового промотору - йодиду ртуті(II) (Земляков А.Е. и др. // ХПС. - 1996. - С. 367). Раніше HgI2 застосовувався тільки для транс-глікозидування похідних нейтрального цукру D-маннози. Крім того, в цьому випадку основним продуктом був ортоестер. Проте, основні чинники, що впливають на процес синтезу глюкозамінідів, і синтетичні можливості реакції глюкозамінідування за методом Кенігса-Кнорра у присутності HgI2 залишилися невивченими.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно з координаційними планами Міністерства освіти та науки України в межах кафедральних досліджень ТНУ за програмою “Вивчення будови і біологічних властивостей вуглеводів та вуглеводовмісних сполук і біополімерів” (№ Держ. реєстрації 0197U001964 - 1996-2000 рр.).
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка нового варіанту синтезу глікозидів N-ацетилглюкозаміну, як синтонів для отримання гліколіпідів, спейсерованих глюкозамінідів і глікозидів N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити ряд завдань:
1. Здійснити з використанням йодиду ртуті(II), як промотора реакції Кенігса-Кнорра, синтез 1,2-цис- і 1,2-транс-глікозидів N-ацетил-D-глюкозаміну з агліконами різної будови і природи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Синтез і модифікація глюкозамінідів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок