Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Назва:
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,74 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Проблема виховання дітей у фостерних сім’ях давно привертає увагу пс
ихологів, педагогів, соціологів, котрі займаються розробко


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ЦУРУЛЬ Ольга Анатоліївна
УДК 372. 857
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ
ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
13.00.02 – теорія і методика навчання біології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті
імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат біологічних наук, професор
Мороз Іван Васильович,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, завідувач
кафедри методики викладання
природничо-географічних дисциплін
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Марина Вікторівна,
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка,
декан природничого факультету
кандидат педагогічних наук, доцент
Суряднова Валентина Петрівна,
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка,
доцент кафедри ботаніки
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний університет імені І.Я. Франка, кафедра педагогіки, кафедра екології, Міністерство освіти і науки України, м. Житомир
Захист відбудеться “ 9 ” грудня 2003 року о 1630 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.05 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “6 ” листопада 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гнеденко О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Реалізація положень Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI ст.) зумовлюють радикальну зміну методологічних парадигм вивчення природничих наук у загальноосвітніх навчальних закладах, зростання ролі біології у вихованні в учнів екологічної культури, системного мислення та формування стратегії поведінки сучасної людини у біосфері. Найбільш перспективним шляхом створення нової культури взаємовідносин людини і біосфери є утвердження природо-онтологічної орієнтації у суспільній діяльності та формування оздоровчої екозберігаючої свідомості кожної людини.
В умовах переходу від антропоцентричного спрямування викладання природничих дисциплін до біо- та поліцентричного спрямування, згідно яких життя – це унікальне загальнопланетарне явище, це сукупність систем різного рангу (клітина, організм, популяція, вид, біоценоз, екосистема і біосфера), першочергового значення набуває проблема формування системотворчих елементів біологічних знань. Їх основу складає система біологічних понять, що відображає багаторівневу організацію живої природи. Шкільна практика навчання біології свідчить про те, що домінуючим залишається вивчення життя на клітинно-організмовому рівні його організації, а надорганізмові рівні організації живої природи розглядаються фрагментарно.
Проблема формування в учнів наукових понять знайшла своє відображення у дослідженнях багатьох педагогів і психологів. Загальнодидактичні і психологічні основи формування в учнів наукових понять вивчалися Д.М. Богоявленським, С.У. Гончаренком, В.Ф. Паламарчук, М.Н. Скаткіним, А.В. Усовою, К.Д. Ушинським та ін. Визначення закономірностей процесу засвоєння понять, вивчення шляхів і методів їх формування здійснюється у працях М.М. Верзіліна, Б.В. Всесвятського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, І.Д. Звєрєва, Л.Б. Ітельсона, Б.Д. Комісарова, Н.О. Менчинської, І.М. Пономарьової, М.М. Поспєлова, Н.Ф.Тализіної, М.Н. Шардакова та ін.
Психолого-дидактичні аспекти формування біологічних понять стали предметом дисертаційних досліджень О.Г. Артемчук, О.І. Забокрицької, Г.Ш. Уварової, З.В. Чернявської.
Процес формування в учнів біологічних понять про надорганізмові рівні організації (надорганізмові системи) розглядався у контексті здійснення природоохоронної діяльності (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок