Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.Я. ФРАНКА (1878 – 1907 рр.)

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.Я. ФРАНКА (1878 – 1907 рр.)

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.Я. ФРАНКА (1878 – 1907 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,89 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
 
БЛИНОВА НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА
УДК 811.61.2138
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.Я. ФРАНКА
(1878 – 1907 рр.)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі видавничої справи та міжкультурної комунікації Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат філологічних наук,
доцент Куценко Людмила Василівна,
доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації Дніпропетровського національного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Чабаненко Віктор Антонович, завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Запорізького національного університету
 
кандидат філологічних наук, доцент
Євсеєва Галина Петрівна, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
 
Захист відбудеться 22.02.2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному університеті (49050, м.Дніпропетровськ, Палац Студентів ДНУ, кімн. 30).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м.Дніпропетровськ, вул.Козакова, 8.
Автореферат розіслано 21.01.2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Ковальчук М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Вивчення мови публіцистичних творів І.Франка, одного з фундаторів української літературної мови, зумовлене необхідністю подальшого дослідження його індивідуально-авторського стилю, позначеного неповторним національним колоритом і багатою тропеїзацією, а також потребою проаналізувати троп як значущий структурний компонент публіцистичної мови. Ефективність вияву особливостей індивідуального стилю передусім забезпечується вивченням мови окремих творів письменника, оскільки осмислити комплекс використаних ним мовних засобів у їх ідейно-художньому мотивуванні й конкретній стилістичній функції – значить зрозуміти погляди, смаки й ідейно-політичні орієнтири автора. Саме тому при вивченні індивідуального стилю важливе значення приділяється використаним автором мовним засобам вираження, які є показником своєрідності його стилістичних переваг.
Раціоналізм оповіді та її комунікативна спрямованість породжують у публіцистиці І.Франка яскраву індивідуальність тропеїстичного слововживання. У структурі виражальних засобів митця тропи виявилися домінантою, тому принципового значення набуває вивчення таких суттєвих компонентів публіцистичного твору, як метафора, метонімія, синекдоха. При дослідженні індивідуального стилю Франка-публіциста тропи розглядаються як органічний структурний компонент тексту.
Іманентна семантична активність і частота використання метафори, метонімії, синекдохи найбільш повно і точно виражають особливості творчої індивідуальності письменника, є суттєвим елементом Франкового стилю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з науковим планом кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації Дніпропетровського національного університету: “Філологічно-культурологічна концепція свідомості ХХ століття: думка, слово, вчинок”, відповідає основним напрямам наукових досліджень факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету і є складовою комплексної наукової теми „Сучасний стан теорії і практики масової комунікації в Україні та за її межами” № ФСЗМК – 36-04, затвердженої вченою радою факультету (протокол № 4 від 28.11.2003 р.). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Дніпропетровського національного університету (протокол № 7 від 15 лютого 2001 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНИХ ПЕРЕНЕСЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.Я. ФРАНКА (1878 – 1907 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок