Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Назва:
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,61 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
економічні перетворення в Україні обумовили суттєві зміни у суспіль
них відносинах, пов`язаних з формуванням державного і місце


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Барабаш Тетяна Миколаївна
УДК 343. 359.2 (043)
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі кримінального права, процесу та
криміналістики Академії державної податкової служби України
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Цимбал Петро Ва-сильович, завідувач кафедри кримінального права,
процесу та криміна-лістики Академії дер-жавної
податкової служби України.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, віце-
президент Академії правових наук України Грошевий Юрій Ми-хай-лович,
Наці-о-нальна юридична академія імені Ярослава Мудрого, завідувач
кафедри кримінального процесу;
кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист Ук-раїни
Смі-тієнко Зінаїда Дмитрівна, Ака-де-мія зовнішньої тор-гівлі України,
заві-ду-вач кафед-ри цивільних і кримінальних дисциплін.
Провідна установа: Національна академія внутрішніх справ України,
кафедра кримінального процесу.
Захист відбудеться 20 січня 2002 року о 10 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.05 ВАК у Київському національ-ному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Воло-ди-мирська, 60, ауд. 253).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
на-ціональ-ного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Во-лодимирська, 58).
Автореферат розісланий 13 листопада 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук, доцент В.П. Шибіко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Сучасні економічні перетворення в Україні обумовили суттєві зміни у суспільних відносинах, пов’язаних з формуванням дер-жавного і місцевого бюджетів, дохідна частина яких утворюється за рахунок сплати фізичними та юридичними особами обов’язкових платежів та інших визначених зако-но-давством джерел доходів. Сплата податків і зборів від трудової, інтелекту-альної, творчої діяльності та інших джерел доходів є обов’язком усіх громадян, встановленим ст. 67 Конституції України.
Побудова діючої системи оподаткування в Україні, види податків та інших обов’язкових платежів, порядок їх обчислення, сплати і використання, перелік об’єктів оподаткування і платників податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначені Законом України “Про систему оподаткування”, Постановою Верховної Ради України “Про основні положення по-дат-кової політики в Україні” та рядом галузевих законів і відповідними По-ста-новами Кабінету Міністрів України.
Контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчис-лення і своєчас-ною сплатою податків та інших обов’язкових платежів до дер-жавного і місцевого бюджетів та цільових фондів покладено на органи Державної податкової служби України. Їх функції і компетенція, в тому числі у питаннях притягнення неплатників податків до відповідальності, регулюється Законом Ук-раїни “Про Державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 з на-ступними змінами і доповненнями до нього. Діюча система оподаткування щорічно забезпечує від 60 до 80 відсотків надходжень доходів до державного бюджету і повністю до-ходи до бюджетів органів місцевого самоврядування. У 2002 році частка над-ходжень, які контролюються ДПА, у Зведеному державному бюджеті України ста-новить 70 відсотків, в тому числі у державному бюджеті – 61 % і у місцевих бюджетах – 94 %. За останні чотири роки щорічні обсяги надходжень зросли з 23,6 млрд. грн. до 38,3 млрд. грн., або в 1,5 раза. Податківці визначають свої завдання // Урядовий кур`єр від 21.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок