Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,95 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Корольова-Казанська Олена Володимирівна
УДК 336.717.6:658.871/878
УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі економіки підприємництва
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Бланк Ігор Олександрович
Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри економіки підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Головач Анатолій Варфоломійович
Київський національний економічний університет,
професор кафедри статистики
кандидат економічних наук, професор
Демківський Анатолій Васильович
Академія муніципального управління,
професор кафедри фінансів підприємства
Провідна установа Полтавський університет споживчої кооперації України, кафедра фінансів, Укоопспілка,
м. Полтава
Захист відбудеться “25” травня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, аудиторія А-227
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19
Автореферат розісланий “18” квітня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останній час в економіці України спостерігаються суттєві зрушення. В основному подолано тривалу руйнівну кризу. В економіці відбуваються стабілізаційні процеси, формуються передумови стабільного зростання. Становлення розвиненої і стабільно зростаючої економіки в Україні насамперед передбачає налагодження міжгосподарських зв’язків, що, в свою чергу, вимагає від господарюючих суб’єктів суворого дотримання вимог платіжної дисципліни. В зв’язку з цим більшість підприємств зіштовхуються із проблемою дефіциту вільних обігових коштів.
Особливої актуальності дана проблема набуває для торговельних підприємств. Такі підприємства функціонують в умовах жорстких ресурсних обмежень, перш за все фінансових. Характерний для цього виду економічної діяльності низький рівень забезпеченості власними обіговими коштами обумовлює необхідність використання значних обсягів кредитних ресурсів для фінансування їх поточної діяльності. Неодмінною умовою ефективного управління діяльністю торговельних підприємств є широке застосування комерційного кредиту, активним ринковим інструментом якого є вексель.
У вітчизняній літературі знайшли відображення підходи, спрямовані головним чином на висвітлення лише тих питань, що стосуються характеристики векселя як інструмента ринку цінних паперів і класифікації його видів. Серед них можна назвати фундаментальні праці провідних науковців України О.Н. Мозгового, О.Г. Мендрула, В.М.Суторміної, Ю.М. Лисенкова, А.І. Римарука, А.В. Демківського, Ю.М. Мороза, Б.С. Юровського, І.Б. Немировського. Названі вчені пропонують визначення векселя, підходи до його класифікації, ґрунтовний аналіз вексельного законодавства та пропозиції щодо його вдосконалення. Подібний аспект проблеми вексельного обігу розглядають російські вчені (Д.Л. Іванова, А.А. Фельдман, Н.А. Казакова, Ю.В. Балашова) та фахівці з інших країн. Концептуальні засади організації вексельної форми розрахунків розглянуто в роботах І.Є. Красько, І.О Бланка, Н.М Ушакової, А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєвої. Питання, пов’язані із статистикою вексельного обороту, висвітлені в працях А.В. Головача. В той же час відсутні ґрунтовні підходи щодо характеристики вексельного обороту, класифікації видів цього обороту, принципів управління вексельним оборотом тощо. За браком достатніх напрацювань стосовно цієї проблеми на сьогоднішній день підприємства торгівлі України практично не застосовують системний підхід до управління даним процесом, що спричиняє його недостатню ефективність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок