Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) / сторінка 2

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,92 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Реалізація мети обумовила необхідність розв’язання наступних завдань:
уточнення категорії ТРС як об’єкта господарювання, визначення її змісту та структури;
аналіз факторів формування та розвитку регіонального ринку рекреаційних послуг;
обгрунтування механізму плати за використання рекреаційних ресурсів;
аналіз методичних підходів до оцінки ПРП регіону;
визначення шляхів застосування ринкових важелів господарювання в сфері рекреаційного природокористування.
Наукова новизна дослідження. Наукова новизна роботи полягає в на-ступному:
поглиблено поняття ТРС, запропоновано модель її функціональної та територіальної структури;
обгрунтовано принципову схему формування регіонального ринку рекреаційних послуг та визначено параметри впливу соціально-економічних факторів на цей процес;
розроблено механізм економічного стимулювання суб’єктів рекреаційного природокористування та залучення інвестицій у розвиток ТРС;
обгрунтовано методичні підходи до формування Регіональної програми розвитку ТРС;
уточнено методику компонентної оцінки ПРП регіону;
здійснено рекреаційне районування Волинської області та оцінку її ПРП.
Практичне значення одержаних результатів. Методика та результати компонен-тної оцінки ПРП, аналітичні дані, практичні пропозиції використані при здійсненні прогнозних розробок з удосконалення ТРС регіону в Дер-жавній програмі соціально-економічно-го розвитку Полісся на 1996-2010 роки (Волинська область) (постанова КМ України № 252 від 28.04.94р.), Програмі розвитку ТРС Волинської області (розпорядження голови Волинської облдержадміністрації № 558 від 03.10.97р.), Регіональній програмі розвитку малого підприємництва на 1999-2000 роки (розпорядження голови Волинської облдержадміністрації № 721 від 31.12.98р.).
Теоретичні та методичні положення дисертації використовуються в курсах лекцій з дис-циплін “Економіка природокористування”, “Розміщення про-дуктивних сил”, “Основи підприємництва” на кафедрі економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету.
Особистий внесок здобувача. До основних наукових результатів, що от-римані особисто здобувачем і виносяться на захист, належать:
теоретичне обгрунтування категорій “територіальна рекреаційна система”, “регіональний ринок рекреаційних послуг”;
модель функціональної та територіальної структури ТРС;
шляхи формування регіонального ринку рекреаційних послуг в умовах перехідної економіки;
методика фор-мування та реалізації Регіональної програми розвитку ТРС, механізми ринкового регулювання ТРС;
методика компонентної оцінки ПРП регіону;
рекреаційне районування Волинської області;
концепція спеціальної туристсько-рекреаційної зони (СТРЗ) “Шацькі озера”.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались на Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Екологічна освіта та виховання (стан і пер-спективи)” (м.Луцьк – квітень 1996 року), “Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика” (м.Луцьк – травень 1996 року), Міжнародних науково-практичних конференціях “Реструктуризація економіки та інвестиції в Ук-раїні” (м.Чернівці – квітень 1998 року), “Регіональна політика України: нау-кові основи, методи, механізми” (м.Львів – травень 1998 року), науково-практичних конфе-ренціях Луцького державного технічного університету, науково-методичних семінарах кафедри економіки та підприємництва ЛДТУ, нарадах Волинської облдержадміністрації та Шацької райдержадміністрації.
Публікації. За темою дисертації опубліковано одну монографію у співавторстві та сім наукових статей обсягом 14,8 друкованих аркуші, з них 11,6 друкованих аркушів – особи-стий внесок здобувача.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, спи-ску використаних джерел (121 найме-нування), шести додатків. Загальний обсяг роботи – 152 сторінки дру-кованого тексту, включаючи 27 таблиць і 10 рисун-ків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Розділ 1. Теоретичні основи формування територіальних рекреаційних систем
1.1. Територіальна рекреаційна система – це відкрита соціально-економічна система, елементи якої є складними взаємопов’язаними та взаємозалежними підсистемами, що визначають специфіку її формування і розвитку на певній території (рекреанти, рекреаційні ресурси і умови, матеріально-технічна база, рекреаційна інфраструктура, обслуговуючий персонал, управлiнські системи) і об’єднані спільною діяльністю у використанні рекреаційного потенціалу цієї терито-рії.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок