Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,92 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЧЕРЧИК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
УДК 330.15:614.2 (477.82)
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Спеціальність 08.10.01 -Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
професор Павлов Володимир Іванович,
Луцький державний технічний університет,
завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
професор Євдокименко Валерій Кирилович,
Чернівецький державний університет,
завідувач кафедри;
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Кравців Василь Степанович,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу.
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України, відділ проблем
прогнозування та регулювання економіки, м.Київ.
Захист відбудеться 19 березня 1999 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 290026, м.Львів, вул.Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 290026, м.Львів, вул.Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 18 лютого 1999 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства, при загостренні економічних, соціальних та екологічних проблем, все актуальнішим є збереження здоров’я окремої людини та соціуму конкретної території, що породжує цілий спектр потреб, реалізацію яких забезпечує рекреаційна галузь господарства. Локалізація соціально-економічних відносин даної галузі на регіональному рівні відбувається в межах формування та розвитку територіальної рекреаційної системи, що в умовах ринкової економіки трансформується в регіональний ринок рекреаційних послуг.
У сучасній вітчизняній економічній науці роз-робле-ні теоретичні основи функціонування те-риторіальних рекреаційних систем (ТРС), раціонального природокористування, методологія економічної оцінки рек-реаційних ресурсів та природно-рекреаційного потенціалу (ПРП), здійснений аналіз те-риторіально-рекреаційного комплексу Карпатського регіону, Криму, За-карпаття, Середнього Придністров’я, Чернівецької області. Але в зв’язку з новими умовами господарювання окремі аспекти теорії природокористування, розвитку ТРС, механізми її функціонування як складової ринку послуг потребують подальшого вивчення, уточнення, адаптації до конкретних умов. Особливо це стосується питань функціонування ТРС в ринкових умовах, оцінки природно-рекреаційного потенціалу та механізмів поліпшення його використання, що вимагає проведення пошукових, аналітичних, оціночних робіт з використанням нових наукових підходів.
Актуальність цих теоретичних, методологічних і практичних проблем визначила тему дослідження, його мету і основні завдання.
Зв’язок роботи з науковими програма-ми, планами, темами. Виконання дисерта-ційної роботи здійснювалось в межах координаційного плану наукових досліджень з проблем зайнятості населення і ринку праці України на 1996-2000 роки, затвердженого НАН України та Міністерством праці України 6.05.96р. Матеріали дисертаційного дослідження використовувались при розробці наукової теми “Теоретичні засади регіональної політики” (номер держреєстрації 0197V012834).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної ро-боти є розробка теоретико-методичних засад формування стратегії розвитку ТРС регіону в умовах становлення ринкових відносин та обгрунтування механізмів стимулювання ефективного використання його природно-рекреаційного потенціалу.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок