Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Назва:
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,13 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФЕДОРОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА
УДК 658.155
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
(НА МАТЕРІАЛАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Спеціальність: 08.00.04. – економіка та управління підприємствами
(харчова промисловість)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Київ - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті харчових технологій
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник : доктор економічних наук, професор
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович,
Інститут післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій,
завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН,
Малік Микола Йосипович
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу підприємництва
кандидат економічних наук, доцент
Рєпіна Інна Миколаївна,
Київський національний економічний
Університет імені Вадима Гетьмана,
заступник завідувача кафедри
економіки підприємств
Захист відбудеться “24” січня 2008 р. о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.058.01 у Національному університеті харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 68.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розіслано “21” грудня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук Марченко В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена невирішеністю теоретичних, науково-методичних і практичних проблем пов’язаних з управлінням прибутковістю підприємств хлібопекарної промисловості в умовах динамічного розвитку економіки з позиції економічної збалансованості.
Значущість цього наукового завдання зумовлена тим, що велика кількість вітчизняних підприємств більшості галузей економіки, а особливо харчової промисловості, знаходяться у скрутному фінансовому становищі, що свідчить про неефективний, незбалансований розвиток підприємств і вимагає пошуку можливих шляхів подолання кризового стану і створення умов для досягнення збалансованого розвитку всіх суб’єктів господарювання. Це питання обумовило потребу розробки концепції управління прибутковістю підприємств, з позиції досягнення економічної збалансованості, моделей та методики визначення порогів прибуткового розвитку підприємств, оскільки трансформація економічної системи зумовлює необхідність переосмислення теоретичних і методичних підходів до управління підприємствами.
Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем управління збалансованим прибутковим розвитком підприємств зробили західні економісти І. Ансофф, П. Доль, П. Друккер, А. Томпсон, А. Стрікленд, Д. Нортон, Р. Каплан, П. Нівен. Серед сучасних вітчизняних дослідників слід відзначити О.Б. Бутнік-Сіверського, М.Й. Маліка, О.В. Герасименко, Н.П. Гончарову, І.В. Дем’яненко, А.О. Заїнчковського, Б.А. Карпінського, М.Г. Чумаченка та інших.
Разом з цим, опрацювання різного роду спеціальних за даною тематикою джерел, засвідчило, що питання, пов’язані з управлінням прибутковістю підприємницької діяльності, мають простір для подальшого розгортання досліджень, як в науковому так і організаційно-практичному аспектах.
Подальше поглиблення наукового дослідження пов'язане з пошуком нових шляхів управління прибутковістю підприємств з позиції економічної збалансованості за умов динамічного зовнішнього середовища, а також недостатнім рівнем розробленості відповідної проблематики у вітчизняній науці, на що і спрямоване представлене дослідження. Саме це обумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її мету, завдання і структуру дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми Національного університету харчових технологій “Розроблення економічного механізму функціонування підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської сировини” (номер державної реєстрації 0107U000475).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок