Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДЕННІЙ КИЇВЩИНІ В 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДЕННІЙ КИЇВЩИНІ В 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДЕННІЙ КИЇВЩИНІ В 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,75 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Михайлюк Юрій Миколайович
УДК 94 (477) „1360/1560”
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
НА ПІВДЕННІЙ КИЇВЩИНІ В 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Черкаси – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
ЛАСТОВСЬКИЙ Валерій Васильович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів
 
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ДАШКЕВИЧ Ярослав Романович,
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України,
директор Львівського відділення;
кандидат історичних наук
ЧЕРКАС Борис Володимирович,
Інститут історії України НАН України,
науковий співробітник відділу історії України
середніх віків.
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Каразіна.
Захист відбудеться “ 30 ” травня о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, кім. 211.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22).
Автореферат розісланий “27” квітня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Корновенко С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Національне піднесення та демократизація суспільства незалежної України зумовили переосмислення широкого спектру подій, явищ, процесів вітчизняної історії. Сучасне національно-культурне відродження в Україні актуалізувало інтерес до регіональної історії, зокрема, до таких її аспектів, як історія органів державного управління та місцевого самоврядування. Окреслена проблематика зацікавила не лише істориків і краєзнавців, а й широку громадськість, представників державної влади та органів самоврядування.
Водночас у сучасній українській історичній науці бракує комплексних наукових студій, присвячених історії функціонування державного управління та самоврядування на теренах Південної Київщини в литовську добу, що зумовлює необхідність ґрунтовного вивчення цієї проблематики.
Дослідження історії державного управління та громадського самоврядування на Південній Київщині в 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст. дозволить не лише поглибити наукові знання з цієї теми, а й відкриває нові матеріали для обґрунтування інших проблем литовської доби: виникнення та еволюції українського козацтва, соціально-економічного розвитку українського населення, взаємин Великого князівства Литовського з Кримським ханством та Московською державою тощо.
Специфіка історичної еволюції різних регіонів України суттєво вплинула на окреслення основних тенденцій розвитку місцевого населення. Унаслідок перебування українських земель у складі різних держав, тривалий час українці розвивалися в різних цивілізаційних системах, переживаючи насичені асиміляційні процеси, акумулюючи в себе особливі риси ментальності, духовної культури, соціальної структури, господарського розвитку, побуту тощо. Сучасний стан і перспективи розвитку України потребують ґрунтовного осмислення регіональної специфіки з огляду на необхідність максимально оптимізувати державну регіональну політику. Вивчення історичних традицій важливе також у контексті нагальної потреби удосконалення організації та функціонування сільських і міських самоврядних структур в Україні.
Отже, обрана нами для дослідження тема має наукове та суспільно-політичне значення, що й обумовлює її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною наукових пошуків Науково-дослідницького інституту селянства Черкаського національного університету за темою „Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства” (номер державної реєстрації 0102U006796) та кафедри історії України за темою “Питання історії Середнього Подніпров’я в контексті історії України”
Об’єктом дослідження є органи державного управління та громадського самоврядування Південної Київщини в 60-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДЕННІЙ КИЇВЩИНІ В 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок