Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,99 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
„ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
НУЖНА ОКСАНА АНАТОЛІЇвна
УДК 338.43:339.137.2
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Малік Микола Йосипович,
ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу підприємництва
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор
Вітвіцький Володимир Валентинович,
Український науково-дослідний інститут
продуктивності агропромислового комплексу,
директор
кандидат економічних наук, доцент
Тивончук Степан Олександрович,
Українська академія аграрних наук,
начальник відділу наукового менеджменту
і маркетингу
Провідна установа – Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
кафедра аграрної економіки, м. Київ
Захист відбудеться 24 січня 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, кім 211.
Автореферат розісланий 23 грудня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук Пулім В.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В аграрній політиці важливе місце посідає процес формування конкурентоспроможних господарських структур ринкового типу, здатних з максимальною ефективністю використовувати землю та забезпечувати стабільну продовольчу безпеку держави. Дослідження проблеми конкурентоспроможності постійно проводилось у розвинутих країнах. Теоретичним надбанням є наукові праці економістів різних часів: А. Сміта, Д. Рікардо, Г. Азоєва, І. Ансоффа, С. Брю, Дж. Кейнса, К. Макконелла, А. Маршалла, Дж. Мілля, А. Пезенті, М. Портера, Дж. Робінсона, А. Томпсона, М. Трейсі, Р. Фатхутдінова, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера, Д. Юданова та ін.
Україна перебуває на етапі становлення ринкової економіки, і вивчення проблеми конкурентоспроможності теж перебуває у початковому стані. Перші результати дослідження зазначеної проблематики оприлюднені у працях вітчизняних економістів В. Андрійчука, В. Вітвіцького, П. Гайдуцького, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, О. Могильного, О. Онищенка, Б. Пасхавера, М. Пугачова, П. Саблука, С. Тивончука, О. Шпичака, В. Юрчишина та ін. Однак не повною мірою висвітлені методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств. Не вирішеними залишаються проблеми подолання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси для сільського господарства і продукцію його виробництва, створення повноцінної ринкової інфраструктури для ресурсного забезпечення аграрного виробництва та збуту продукції, ефективного державного регулювання і фінансової підтримки розвитку сільського господарства та інші, вирішення яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності аграрних підприємств. Народногосподарська важливість вирішення проблеми підвищення конкурентоспромож-ності аграрних підприємств і недостатнє її вивчення в Україні зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, структуру та напрямки дослідження і визначають її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до основних напрямів наукових досліджень, проведених у межах науково-дослідної теми кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету „Організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах господарювання” (державний реєстраційний номер 0105U000804). Дисертанткою розроблено рекомендації щодо адаптації механізмів ціноутворення і кредитування в аграрному секторі економіки для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (довідка №1646/І-10 від 15.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок